Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 
Kıdem ve İhbar Tazminatı Birlikte Hesaplama
Personel Adı Soyadı
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Brüt Ücret
İkramiye(Aylık Ortalama)
Prim(Aylık Ortalama)
Yol(Aylık)
Yemek(Aylık)
Diğer(Aylık)


Personel Ad - Soyadı

İşe Giriş Tarihi 01.01.0001
İşten Çıkış Tarihi 01.01.0001

Toplam Kıdem Günü 0

Brüt Ücret 0

Giydirilmiş Ücret 0,00

Kıdem Tazminatı Tavanı 0,00

Kıdem Tazminatına Esas Tutar 0,00

Günlük Kıdem Tutarı 0,00

Brüt Kıdem Tazminatı 0,00
Damga Vergisi % 0.00759 0,00

Ödenecek Kıdem Tazminatı 0,00

Toplam İhbar Günü 0

İhbar Tazminatına Esas Tutar 0,00

Brüt İhbar Tazminatı 0,00
Gelir Vergisi %15 0
Damga Vergisi % 0.00759 0,00

Ödenecek İhbar Tazminatı 0,00

Ödenecek Toplam Tazminat
(Kıdem + İhbar)
0,00

1 / 1 / 2016 tarihinden beri çalıştığım işyerinden 1 / 1 / 2020 tarihde çıkarıldım.
Çalışma sürem içinde bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerimi ve yukarı da belirtilen istihkaklarımı eksiksiz aldım. İşyerinden, Kanun ve Hizmet akdinden doğan hiçbir şekil maddi manevi alacağım kalmadığını kabül eder ve işvereni gayri kabili rucu olmak üzere kesin ve küllien ibra ettiğimi, çalıştığım süre ile ilgili her türlü dava açmak hakkımdan gayri kabili rucu olarak feragat ettiğimi beyan ve kabül ederim.
Personel İmza İşveren Kaşe İmza

  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |