Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

Kıdem ve İhbarTazminatı Birlikte Hesaplama

Kıdem tazminatı, "işveren tarafından işten çıkarılan" işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.
Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazmınatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Hesaplama İçin Tıklayınız...

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, "işveren tarafından işten çıkarılan" işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.
Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Hesaplama İçin Tıklayınız...

İhbar Tazminati Hesaplama

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yila kadar sürmüş işçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta


Hesaplama İçin Tıklayınız...

Net Ücret - Brüt Ücret Hesaplama


SSK işçi Payı % 14
SSK İşsizlik Sigortası işçi Payı % 1
Gelir Vergisi % 15 - % 35
Damga Vergisi % 07.59


Hesaplama İçin Tıklayınız...

Gelir Vergisi Hesaplama

2016 Yılı için geçerli Gelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL'ye kadar % 15
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL fazlası, fazlası % 20
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL,
(Ücret Gelirlerinde 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL)
fazlası % 27
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL,
(Ücret Gelirlerinde 106.000 TL' den fazlasının 106.000 TL' si için 25.990 TL)
fazlası % 35


Hesaplama İçin Tıklayınız...

Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Asgarî geçim indirimi, Belirlenen bu tutarın % 15’idir.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
Hesaplama İçin Tıklayınız...

Yasal Vekalet Ücreti Hesaplama

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

İlk 35.000,00 TL için % 12
Sonra gelen 45.000,00 TL için % 11
Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8
Sonra gelen 240.000,00 TL için % 6
Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4
Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3
Sonra gelen 1.250.000,00 TL için; % 1,5
3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1


Hesaplama İçin Tıklayınız...

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgeye serbest meslek makbuzu denir.

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine iliskin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müsteriye vermek, müsteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar.
Hesaplama İçin Tıklayınız...
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |