Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

Garanti kapsamında yurt dışından yedek parça ithali va arızalı parçaların bedelsiz olarak yurt dışına gönderilmesi hk. özelge


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.20-77

09/01/2012

Konu

:

Garanti kapsamında yurt dışından yedek parça ithali va arızalı parçaların bedelsiz olarak yurt dışına gönderilmesi

 

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizce yurt dışından bedelsiz olarak getirilen bazı bilgisayar yedek parçalarının yurt dışındaki müşteriniz adına Türkiye'de garanti kapsamında ücretsiz olarak dağıtılacağı; yurt içinde değişimi yapılan eski parçaların ise yine bedelsiz olarak yurt dışındaki müşterinize ihracat yoluyla iade edileceği belirterek ithalat sırasında yüklendiğiniz katma değer vergisi tutarlarının iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,

            1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,

            11/1-a maddesinde, her türlü mal ve hizmet ihracatının KDV'den istisna olduğu,

            12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılması; teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması gerektiği,

            29/1-b maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV'yi indirebilecekleri,

            29/2 inci maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV'den fazla olduğu takdirde aradaki farkın sonraki dönemlere devredileceği ve iade edilmeyeceği,

            hükme bağlanmıştır.

            Bu açıklamalara göre, yurt dışında mukim firmanın garanti kapsamında mal teslim ettiği müşterilerine bedelsiz sağladığı tamir, bakım ve yenileme hizmetlerinin bedeli malın satış fiyatı içinde vergilendirildiğinden, bu hizmet KDV'ye tabi tutulmayacaktır. Bu tamir, bakım ve yenileme hizmetlerinin müşterilere anlaşmalı servisler aracılığıyla verilmesi durumunda da KDV hesaplanmayacaktır. Ancak anlaşmalı servislerin yurtdışındaki satıcı firmaya verdiği tamir, bakım ve yenileme hizmetleri KDV'ye tabi olacaktır.

            Buna göre, firmanız tarafından garanti kapsamında değişim yapılmak üzere yurt dışından yedek parça ithali Kanunun 1/2 nci maddesine göre KDV'ye tabi olacak, ödenen bu vergi firmanızca indirim konusu yapılabilecektir.

            Diğer taraftan, değişimi yapılan eski parçaların yurt dışındaki firmaya bedelsiz olarak teslimi, KDV Kanununun 12 inci maddesindeki şartların gerçekleşmesi koşuluyla, ihracat teslimi olarak değerlendirilebilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |