Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)

 631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ ( - )    
          
A.Niteliği
 
Mal ve hizmetlerin pazarlama satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme endirekt işçilik, personel giderleri dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme paylarından oluşur.
 
B.Bölümlenmesi
 
Hesap, fiili maliyet yönetimi uygulamalarında defteri kebir düzeyinde tutulur.
İsteyen firmalar pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini değişken-sabit olarak bölümlenebilir.
Standart maliyet yöntemini uygulayan firmalarda hesap;
630.10 Standart Pazarlama Satış Dağıtım Gideri Hesabı
630.20 Pazarlama Satış Dağıtım Gideri Fark Hesabı olarak bölümlenebilir.
 
C.İşleyişi  
 
Pazarlama fonksiyonu ile ilgili giderler 7'nci grupta izlenir ve dönem sonlarında
İl'A. Seçeneğinde "767 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı alacağı ile, 7/ B seçeneğinde ise" "798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı"alacağı ile bu fonksiyona ait giderler bu hesaba devredilir.
Standart maliyet sistemi uygulamalarında, "762 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı" da bu hesaba devredilir. Hizmet gider yerlerinden de dağıtım yoluyla genel giderler de bu hesaba doğrudan borç yazılabilir veya 760. nolu hesaba alınıp, 761. nolu hesap aracılığı ile yansıtılabilir. Dönem sonunda hesap "690 dönem karı veya zararı" hesabına devredilerek kapatılır.        
 
                                                         7/A Seçeneği
761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma—631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider.
 
                                                         7/B Seçeneği
798 Gider Çeşitleri Yansıtma     -----------------        631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
    798.51  Pazarlama , Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma
 
Örnek 1 :
 
7/A seçeneğini uygulayan ve maliyetlerinin fiili maliyet yöntemine göre hesaplayan bir işletmede, Nisan ayı içinde "760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri" hesabının toplam tutarı 70.000 TL. dir.
 
b)Yemekhane gider yerinin giderlerini dağıtılması sonucu pazarlama gider yerine düşen pay 6.000.TL olmuştur.
 
 
 
         … / …/ …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ
 
70.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ.GİD.YANSITMA
 
70.000,00
 
 
 
         … / …/ …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ
 
6.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA
 
6.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örnek 2:
7/B seçeneğini uygulayan Ticaret İşletmesinin dönem içinde yapılan gider çeşitlerinin toplam tutarı 200.000 TL.dır. Bu giderlerin % 30'u pazarlama giderlerine %70'i ise yönetim giderlerine aittir. Bu verilere göre yılsonunda yapılacak kayıtlar şöyle olur.
 
 
 
 
         … / …/ …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
 
60.000,00
 
 
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
 
140.000,00
 
 
 
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA
 
 
200.000,00
 
 
798.60 Paz.Sat.Dağ.Gid.Yans.                    60.000,00
 
 
 
 
798,70 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma 140.000,00                     
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |