Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

             
    621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ(-)
 
   a. Niteliği
 
   Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan mallar  (emtia) ve benzeri kalemlerin maliyetini kapsar.
 
    b.Bölümlenmesi
 
   İhtiyaca göre bölümlenebilir.
 
   c.İşleyişi
 
   Satılan ticari malların maliyet tutarı "153 Ticari Mallar Hesabı"na alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
 
   Dönem sonunda hesap "690 Dönen Kan Veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
 
   Satılan mamul maliyetinde olduğu gibi işletmenin sürekli envanter veya aralıklı envanter yöntemini izlemesine göre hesap, her satış anında çalışabilir veya üçer aylık dönem sonlarında çalıştırabilir.
 
    Örnek:
 
    Aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmede dönem sonunda Ticari Mallar hesabına görüntüsü aşağıdaki gibidir. Yapılan fili envanter sonucunda ambarda 100.000 TL. ticari mal olduğu görülmüştür.
 
 
153 TİCARİ MALLAR
 
Dönem Başı Mevcudu  60.000
Alış iadeleri                          20.000
Alışlar                             140.000
Alış iskontoları                     50.000
Alış Giderleri                   20.000
 
 
 
Alışlar                             280.000
 
 
 
Alışlar                             320.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
820.000
 
 
    70.000
 
 
 
 
 
 
 
Dönem Başı Mevcudu                      60.000
Net Alışlar (760.000 – 70.000) =  690.000
Dönem Sonu Stok                         (100.000)
Satılan Ticari Mal Maliyeti           650.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
 
 
 
 
650.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153 TİCARİ MALLAR
 
 
650.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |