Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

101 Alınan Çekler

101 ALINAN ÇEKLER
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çekler bu hesapta takip edilir.
 
Hesabın Bölümleri :
Tebliğ hükümlerine göre defter-i kebir altında açılacak yardımcı hesaplar için bir sınırlama getirilmemiştir. İşletmeler, kendi ihtiyaçlarına göre diledikleri ayırım ve detayda yardımcı hesap açabilirler.
 
Örnek
DEFTER-İ KEBİR (ALINAN ÇEKLER)
2. Ayırım
11 Portföydeki Çekler
12 Tahsildeki Çekler
13 Teminata Verilen Çekler
14 Karşılıksız Çıkan Çekler
20 Dövizli Çekler
3. Ayırım
(Çeki veren müşterinin adına veya çekin teminata/tahsilata gönderildiği bankanın adına yardımcı hesap açılabilir. Dövizli çeklerde ise, döviz cinsleri tefriki için kullanılır.)
101 00 000
 
İşleyişi :
Hesap, alınan çeklerin yazılı değerleri ile borçlandırılıp, bankaya tahsile verildiğinde veya üçüncü kişilere ciro edildiğinde alacaklandırılır.
Karşılıksız çıkan çekler; işleme konulmadan iade edildiğinde, keşide eden kişiye veya cirantasına geri verildiği takdirde cari hesabına aktarılır.
Karşılıksız çıkan çekler kanuni takibe alındığı takdirde 128 no.lu Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına aktarılır.
Dövizli çekler dönem sonlarında Maliye Bakanlığınca ilan olunan kurlar üzerinden değerlendirilir.
 
Alınan Vadeli Çekler :
Kural olarak çek görüldüğünde ödenmesi gereken bir kambiyo senedidir. (T.Ticaret Kanunu md. 692)
Ancak, uygulamada yasal zemini olup olmadığına bakılmaksızın vadeli çek düzenlenmekte ve ticari itimada dayanılarak kullanılmaktadır. Bu fiili gerçekten hareketle Sermaye Piyasası Kurulu da mevzuatında buna yer vermiş bulunmaktadır.
Hesap planında 101 no.lu hesap alınan çeklere tahsis edilmiştir. Vadeli/Vadesiz tüm çekler 101 no.lu hesap altında izlenir. Ancak, dönem sonlarında portföyde bulunan vadeli çekler ile teminata verilmiş olan vadeli çekler, 121 no.lu Alacak Senetleri hesabına aktarılır.
 
 


Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |