Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)

 
103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
 
Bu hesapta, işletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemelerin takibi yapılır.
Karakter itibarıyla sıfır veya alacak bakiyesi veren (-) bir hesaptır.
 
İşleyişi :
Uygulamada genellikle keşide edilen çekler hemen banka hesaplarına alacak verildiğinden, bu çeklerin henüz bankaya tahsile verilmemiş olması durumunda bankalarla güçlük çekilmektedir. Ancak bu hesabın esas fonksiyonu bu sorunu gidermektedir.
Kişilere çekle ödeme yapıldığında önce bu hesap alacaklandırılır.
Söz konusu çekler bankadan tahsil edildiğinde ise, bu hesaba borç verilmek suretiyle ilgili banka hesabına alacak yazılır. Bu suretle muhasebe kayıtları ile bankadaki fiili mevduatların mutabakatı kolaylaşır.Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |