Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

331 Ortaklara Borçlar

A-Niteliği
 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara (ferdi işletmelerde işletme sahibine)borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
Bu hesaba ortaklara ödünç alınan ve benzeri nedenlerden doğma borçların tümü alınır.
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan, ortaklarına olan borçlarının izlenmesi için açılan bu hesaba ferdi işletmelerde işletme sahibine olan borçlarda kaydedilir.(Ancak işletme sahibinin süreklilik gösteren alacaklarının öz kaynak niteliği gösterdiği finansal analizlerde göz önünde tutulmalıdır.)
B-Bölümlenmesi
Hesap ortaklardan olan borçların türü göz önünde tutularak aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
331.00 Ödenecek Temettüler
331.10 Ortaklara Senetli Kredi Borçları
331.11 Ortaklara Senetsiz Kredi Borçları
331.90 Ortaklara Senetli Diğer Borçları
331.91 Ortaklara Senetsiz Diğer Borçlar
C-İşleyişi
Borcun doğması halinde hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
Örnek 1:
a)İşletme, ortağı olan şirkettenkısa vadeli finansman ihtiyacı için 200.000TL ödünç alıyor. Ortak şirket ödemeyi banka hesaplarında virman işlemi ile gerçekleştiriyor.
b)Ödünç alınan para 12.000TL.lık faizi ile birlikte ortak şirketin banka hesabına yatırılıyor.(7/A Seçeneği)
 a)Ortaktan ödünç alınması
         … / …/ …
102 BANKALAR
200.000,00
   102.00 Vadesiz TL Mevduat    200.000,00
331 ORTAKLARA BORÇLAR

 
200.000,00

 

 
331.11 Ortaklara Senetsiz Kredi Borçları
200.000,00
b)Ortağa ödeme yapılması
331 ORTAKLARA BORÇLAR
200.000,00
331.11 Ortaklara Senetsiz Kredi Borçları        200.000,00
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
12.000,00

 

 
100 KASA
 

212.000,00
Gider Çeşidi Kod No
781 Kısa Vadeli Borçlanma Gider -Ortaklar   12.000,00
Gider Yeri Kod No
80 Finansman Gider Yeri           12.000,00
Örnek 2 :
İşletme sahibinin ortaklar cari hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılıyor:
a) İşletme sahibi işletmenin nakit ihtiyacını karşılamak üzere işletmenin bankadaki hesabına 150.000 TL yatırılıyor.
b) İşletme sahibi önceki yıl kârı olan 185.400,00TL nin cari hesabına alınmasını kararlaştırıyor.
c) İşletme sahibinin gelir vergisi taksiti olarak 9.410,00 TL vergi dairesine işletme kasasından yatırılıyor ve işletme sahibine olan borçtan mahsup ediliyor.
a)     İşletme sahibinden ödünç alınması
102 BANKALAR
150.000,00
      102.00 Vadesiz TL Mevduat    150.000,00
 
331 ORTAKLARA BORÇLAR
150.000,00  
     b) Karın özel hesaba aktarılması
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
185.400,00
331 ORTAKLARA BORÇLAR
185.400,00


    c)İşletme sahibi adına ödeme
    
331 ORTAKLARA BORÇLAR
9.410,00
100 KASA
9.410,00
D- Değerlemesi
Ortaklara olan borçlar, senetli-senetsiz, Türk paralı –yabancı paralı oluşları göz önünde tutularak, ticari borçlarda olduğu gibi değerlenir.
E- Envanteri
Ortaklardan olan borçların envanteri ticari borçlarda olduğu gibi yapılır.Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |