Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
A.Niteliği
İşletmenin, personelinin hak edişlerinden sosyal güvenlik  mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına diğer yükümlülüklerinin izlendiği hesaptır.
B.Bölümlenmesi
Hesabın bölümlenmesi aşağıdaki gibi olabilir.
361.00 Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri             
361.20 Ödenecek Özel Yardım Sandığı Aidatı
361.21 Ödenecek Tasarrufu Tevfik Fonu
C.İşleyişi
Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacaklandırılır ve ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar "428- Kamuya Olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı "na aktarılır.
Ödenmesi geciken veya bir yıldan daha kısa süre için ertelenen veya taksite bağlanan sosyal güvenlik primleri ise''368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler" hesabına aktarılır. 
Örnek:
a) "7B" seçeneğini uygulayan işletmenin Ocak ayı ücret bordrosunun toplamları aşağıdaki gibidir.
Brüt tutar             12.000,00
Kesintiler
Sosyal Güvenlik Primi   1.800,00
Gelir Vergisi                   1.530,00
Damga Vergisi                      72,00   --3.402,00
Net Olarak Ödenen                               8.598,00
b)İşveren payı 2.580,00 TL olarak hesaplanmıştır.
792 MEMUR  ÜCRET VE GİDERLERİ
12.000,00
792.10 AYLIK VE ÜCRETLER
                      360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                        
1.602,00
                           360.00 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ           1.530,00
                           360.03 ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ             72.00
                 361 ÖDENECEK SOSY.GÜV.KESİNTİLERİ
1.800,00
                           361.00 Ödenecek Sosy.Güv.Primi   1.800,00
                100 KASA
8.598,00
---------------------   31.01.         --------------------------------
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
2.580,00
792.50 Ssk İşveren Payı                  2.580,00
                 361 ÖDENECEK SOSY.GÜV.KESİNTİLERİ
2.580,00
                           361.00 Ödenecek Sosy.Güv.Primi   2.580,00
                
Yukarıdaki iki maddenin tek madde halinde yazılması da mümkündür.
D.Değerlemesi
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri kayıtlı değeri ile değerlendirilir.
E.Envanteri
Ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin özel bir envanter işlemi bulunmamaktadır.Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |