Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE                                                                                                        DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER               
A.Niteliği
Kanuni süresi içerisinde ödenemeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi bilânço tarihinden bir yıldan az olan vergi ve yükümlülükleri kapsar.
B.Bölünmesi
Hesap, vergi ve diğer yükümlülüğün gecikmiş veya ertelenmiş oluşuna göre aşağıdaki gibi
Bölümlenebilir.
368.00 Vadesi Geçmiş Vergi ve Diğer Yükümlülük
368.10. Ertelenmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
C.İşleyişi
Vadelerinde ödenemeyen vergi ve diğer yükümlülüklerle erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 nolu hesaptan bu hesaba aktarılanlar, hesabın alacağına kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç kaydedilir. Ancak vadesi geçmiş vergi ve diğer yükümlülüklerde erteleme veya taksite bağlama süresi bir yılı aşanlar bu hesabın borcu karşılığında"438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır.                                                        
D.Değerleme
Bu hesaptaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler kayıtlı değeri ile değerlenir.
E.Envanteri
Bu hesaptaki vergi ve yasal yükümlülüklerin tecil faizleri veya gecikme cezaları envanter sırasında tahakkuk yolu ile giderlere eklenir(Bu giderlerin kanunen kabul edilme durumu hakkında GVK. M: 41/5 ve KVK. M: 15/6 hükümleri göz önünde tutulmalıdır).
Örnek:
İşletme, tecil ettirdiği 250.000,00 TL. Kurumlar vergisi borcunun bu hesaba almış durumundadır. Verginin vadesi(ödeme günü) ile bilânço günü arasında geçen süre için 14.500,00 TL. Tecil faizi hesaplanıyor.
İzleyen yıl içinde tecil edilen vergi 36.310,00 TL. Tecil faizi ile birlikte ödeniyor.
a) Dönem sonunda yapılacak işler    
31/12/…
780 FİNASMAN GİDERİ
14.500,00
                      381 GİDER TAHAKKUKLARI
14.500,00
                       381.70 FİNANSMAN GİDERLERİ TAH. 14.500,00
 ------------------------------ 31.12.       --------------------------------
950 K.K. EDİLMEYEN GİDERLER
14.500,00
950.52 FİNANSMAN GİDERLERİ                14.5000
     951 K.K.EDİLMEYEN GİD.ALACAKLI HS
14.500,00
b)Ödenme sırasında yapılacak işler
368 VAD.GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKS.VERGİ VE
250.000,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
368.10 ERTELEMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜK.
 … KURUMLUR VERGİSİ           250.000,00
381 GİDER TAHAKKUKLARI
14.500,00
381.70 FİNANSMAN GİDERLERİ TAHAKKUKU   14.500,00
780 FİNASMAN GİDERİ
21.810,00
                                           102 BANKALAR
286.310,00
----------------------------       /      -------------------------------------
950 KANUNEN KABUL EDİLM.GİDERLER
21.810,00
950.52 FİNANSMAN GİDERLERİ                21.810,00
                                951 MATRAHA EKLENECEK
21.810,00
                        TUTARLAR ALACAKLI HESABITüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |