Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

373 Maliyet Giderleri Karşılığı

373  MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
A) NİTELİĞİ
Aylık maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, tamir bakım, ikramiyeler, finansman giderleri v.b. giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.
Bu hesap, ilgili maliyet dönemine yüklenmesi gerektiği halde henüz nakten veya hesaben ödenecek aşamaya gelmemiş maliyet unsurlarının kaydedildiği bir yabancı kaynak hesabıdır.
B)BÖLÜMLENMESİ
Hesap karşılık yolu ile yüklenecek maliyet giderlerine göre aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
373.10 İşçi Ücret ve Giderleri Karşılığı
373.20 Memur Ücret ve Giderleri Karşılığı
373.30 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Karşılığı
373.40 Çeşitli Giderler Karşılığı
373.50 Vergi Resim ve Harç Giderleri Karşılığı
373.70 Finansman Giderleri Karşılığı
373.90 Diğer Giderleri Karşılıkları
İşlenmesi durumunda hesap, gider fonksiyonlarına göre de bölümlenebilir.
373.20 Direkt İşçilik Giderleri Karşılıkları
373.30 Genel Üretim Giderleri Karşılıkları
373.40 Hizmet Üretim Giderleri Karşılıkları
373.50 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Karşılıkları
373.60 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Karşılıkları
373.70 Genel Yönetim Giderleri Karşılıkları
373.80 Finansman Giderleri Karşılıkları
373.85 Diğer Olağan Gider Karşılıkları
373.90 Olağandışı Gider Karşılıkları

C)İŞLEYİŞİ
 
Aylık maliyetlere yükselen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak, bu giderlerin kesin tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir.
Örnek 1:
İşletme, sayaçtan belirlediği Ocak ayı elektrik tüketiminin bedelini 12.825 TL olarak hesaplıyor. Sayaç dağıtım firması tarafından izleyen ayın 3 Şubat günü okunuyor ve 16.089,30 TL tutarında (% 18 KDV Dâhil) fatura düzenlenip veriliyor.
A-     Giderin karşılık yolu ile yüklenmesi
 
730 GENEL ÜRETİM GİDERİ
12.825,00
            373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
12.825,00
         373.30 DIŞARIDAN SAĞ. FAYDA VE HİZ.KARŞ. 12.825,00
Gider Çeşidi Kod No:
300 ELEKTRİK GİDERİ
Gider Yeri Kod No:
10.0………….
10.1…………
10.2……………
11.1……………..

 
B-      Giderin Kesinleşmesi
 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
12.825,00
 373.30 DIŞ. SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. KARŞ. 12.825,00
 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ
    810,00
 191 İNDİRİLECEK KDV
 2.454,30
                         320 SATICILAR
 16.089,30
                         320.00 Yurt İçi Satışlar
                         320.003 Yurt İçi Diğer Satıcılara Borçlar  16.089,30
Gider Çeşidi Kod No:
300 ELEKTRİK GİDERİ
Gider Yeri Kod No:
10.0………….
10.1…………
10.2……………
11.1……………..
Örnek 2 :İşletme döner fırının yıllık bakım ve onarımının Mayıs ayında yapılmasını programlamış bunun için bütçesinde 25,80 TL gider ön görmüştür.Yıllık bakım onarımı 26,100 TL ye yaptırmış KDV Dahil fatura tutarı çekle ödenmiştir.
       A-Ocak –Nisan aylarında giderlerin yansıtılması (25.800/12=2.150,00 TL)
30.01. …..
730 GENEL ÜRETİM GİDERİ
2.150,00
            373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
2.150,00
         373.90 DİĞER GİDER KARŞ. 2.150,00
Gider Çeşidi Kod No:
630 BÜYÜK ONARIM GİD.TÜK.PAYI 2.150,00
Gider Yeri Kod No:
10.0 DÖNER FIRIN                              2.150,00
Mayıs sonunda 373 nolu hesabın durumu
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
                              31/01            2.150,00
                              28/02            2.150,00
                              31/03            2.150,00
                              30/04            2.150,00
                              31/05---------------------
                                                    8.600,00
   B-Yıllık tamir bakım gideri ödenmesinin kaydı
31/05/ …
730 GENEL ÜRETİM GİDERİ
2.187,50
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
8.600,00
373.90 DİĞER GİDER KARŞ. 8.600,00
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER(24)
15.312,50
180.30 GELECEK AYLARA AİT GENEL ÜR.GİDERLERİ
180.300 YILLIK BAKIM ONARIM GİD.      15.312,50
191 İNDİRİLECEK KDV
4.698,00
                                   103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖD.EMİRLERİ
30.798,00
Gider Çeşidi Kod No:
630 BÜYÜK ONARIM GİD.TÜK.PAYI 2.187,50
Gider Yeri Kod No:
10.0 DÖNER FIRIN                            2.187,50
C-Mayıs –Aralık aylarında giderlerin yansıtılması (15.312,50/7=2.187,50)
30/06/ ….
730 GENEL ÜRETİM GİDERİ
2.187,50
                                  180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
                                                                  180.50 YILLIK BAKIM ONARIM GİD.    2.187,50
Gider Çeşidi Kod No:
630 BÜYÜK ONARIM GİD.TÜK.PAYI 2.187,50
Gider Yeri Kod No:
10.0 DÖNER FIRIN                            2.187,50
Aralık ayı sonunda 180 no.lu hesabın durumu
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
31/05            15.312,50                  30/06       2.187,50
                                                    31/07       2.187,50
                                                    31/08       2.187,50
                                                    30/09       2.187,50
                                                    31/10       2.187,50
                                                    30/11       2.187,50
                                                    31/12       2.187,50
           15.312,50                                        15.312,50Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |