Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
 A.Niteliği
Bu hesap ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumlu farkların izlendiği hesaptır.          
 B.İşleyişi 
Ödenmiş sermaye tutarının enflasyon düzeltilmesine, tabi tutulması sonucunda ödenmiş sermaye tutarında meydana gelen artışlar bu hesabın alacağına, "698 enflasyon düzeltme hesabı"nın borcuna kaydedilir. İzleyen dönemde enflasyon oranının düşmesi sonucu taşıma işleminden ortaya çıkan azalışlar bu hesabın borcuna"698 Enflasyon Düzeltme hesabı"nın alacağına kaydedilir.
Bu Farklarının sermayeye eklenmesi durumunda "500-sermaye Hesabı" nın alacağına karşılık bu hesap borçlandırılır
Örnek:
Şirketin 250.000 TL. LİK tutarında ki sermaye si yıl içinde ödenmiştir. Sermayenin tahsil tarihinde 8200 olan indeks dönem sonunda 8.900'e yükselmiştir.
698 ENFLASYON DÜZELME HESABI
18.250,000
                   502 SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKLARI
18.250,00
Düzeltme katsayısı 8.800/8.200    =1.073
Düzeltilmiş değer 250.000 x1.073 = 268.250
Düzelme Farkı 268.250 - 250.000 = 18.250,00

500 ve 502 no.lu hesapların hesapları bilânçoda
 
ÖDENMİŞ SERMAYE                                                68.250,00
SERMAYE                                                            250.000,00
ÖDENMEMİŞ SERMAYE          -----
SERMAYE DÜZELMESİ OLUMLU FARKI             18.250,00
Şeklinde yer alacak ve ödemiş sermayenin düzeltilmiş değerini gösterecektir.                  Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |