Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

580 Geçmiş Yıllar Zararları

58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
Bu bölüm özel kaynaklarda geçmiş dönem zararları nedeniyle meydana gelen azalmaları göstermek üzere açılmış olup tek hesabı içermektedir.
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
A.Niteliği
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği hesaptır.
B.Bölümlenmesi 
Hesap, zararın ait olduğu yılların ayrı ayrı gösterilmesi için aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
580.00…Yılı zararı
580.01…Yılı zararı
C.İşleyişi
Önceki yılın zararı "591 Dönem net zararı" hesabından, bu hesaba aktarılır.Zararın yedeklerle karşılaşması veya izleyen dönemlerde net kardan mahsup edilmesi durumunda hesap alacaklanır.
Yüksek enflasyon dönemlerinde, finansal tablolarının enflasyona göre düzeltildiği ilk uygulama yılında ortaya çıkan farklar bu hesaba kaydedilerek aktif tutarı ile pasif tutarı denkleştirilir.
Aynı şekilde Türkiye Muhasebe Standartlarının ilk kez uygulanmasında açılış bilânçosunun pasif toplamının aktif tutarından fazla olan tutarı bu hesap borcu ile denkleştirilir.Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |