Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

591 Dönem Net Zararı (-)

591 DÖNEM NET ZARARI(-)
A.Niteliği
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlendiği hesaptır.
B.Bölümlenmesi
Hesap defteri kebir düzeyinde tutulur.           
C.İşleyişi
Sonuç hesaplarında yer alan "692 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı"ndan aktarılan tutarlar bu hesaba borç, 692 nolu hesabaalacak kaydedilir. İşletmenin tüm gelir ve giderleri (Vergi ve Yasal yükümlülük karşılıkları ertelenmiş vergi gelir ve diğer etkileri dahil) gelir tablosu hesabı olan 692 nolu hesapta toplandıktan sonra hesap borç kalanı verilirse; bu kalan, söz konusu hesabın alacaklandırılarak   kapatılması karşılığında bir bilanço hesabı olan bu hesababorç yazılır. Bu hesaptaki kalan, yeni yılın açılış maddesinde "580 Geçmiş Yıllar Zararları " hesabının borçlandırılması şeklinde kayıt yapılarak söz konusu hesapta yeni yıla devredilir ( Dönem net zararının açılış maddesinde 591.lu hesapta devredilmesi, , hemen arkasından 571 No.lu hesaba aktarılmasıda mümkündür).Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |