Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

655 Menkul Kıymet Satış Zararları

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
 
a.        Niteliği
 
Menkul kıymet satış zararlarının izlendiği hesaptır.
 
b.        Bölümlenmesi
 
645 Menkul kıymet satış kârları paralelinde ihtiyaca göre bölümlenebilir.
 
c.        İşleyişi
 
Menkul kıymetler satıldığında, satış değeri ile maliyet değeri arasındaki olumsuz fark bu hesaba borç yazılır.
 
Hesap, dönem sonunda "690 Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
 
Örnek:
 
Kayıtlı değeri 150.000 TL. olan hisse senetleri 138.000 TL.ye satılmıştır. Aracı kuruluş 107 TL. satış komisyonunu düştükten sonra kalan tutarı işletmenin banka hesabına yatırıyor.
 
 
 
 
 
…/…/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 KASA HESABI
 
 
 
137.793,00
 
 
 
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
 
   12.000,00
 
 
 
653 KOMİSYON GİDERLERİ
 
 
        207,00
 
 
 
        653.10 Menkul Kıymet Alım Satım Komisyonu              207,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 HİSSE SENETLERİ
 
 
 
150.000,00
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |