Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

660 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri

66 FİNANSMAN GİDERLERİ
 
İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmiş bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsar.
 
Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.
 
 
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
 
 
                660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERİ
 
a.        Niteliği
 
Bir yıla kadar vadeli olan borçlanmalarla ilgili olarak yüklenilen ve varlıkların maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri diğer giderlerin izlendiği hesaptır.
 
b.        Bölümlenmesi
 
Hesap defteri kebir düzeyinde tutulur. Finansman giderleri ayrıntısı 7. grupta maliyet hesaplarında izlendiğinden burada detaylandırılmasına gerek duyulmaz. Ancak finansman giderlerini standart veya tahmini değerlere göre izleyen işletmelerden dönem sonunda ortaya farkların izlenmesi bakımından hesap aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
 
660.10 Standart Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
660.11 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Farkları
Yıllık giderlerini değişken –sabit olarak bölümleyen işletmelerde hesap ikinci tali hesap düzeyinde veya fiili maliyet yöntemi uygulamalarında birinci alt hesap düzeyinde;
 
-          Değişken Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
-          Sabit Kısa Vadeli Borçlanma Gideri, olarak bölümlenebilir.
 
c.        İşleyişi
 
Finansman giderleri tahakkuk ettikçe önce 7'nci gruptaki maliyet hesaplarına kaydedilir. Giderler her ayın sonunda yansıtma hesapları alacağı ile bu hesaba devredilir.
 
7/A seçeneğinde; dönem içinde tahakkuk eden finansman giderleri "780 Finansman Giderleri" hesabına kaydedilir. Her ayın sonunda kısa vadeli borçlanmalara ilişkin giderler "781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile bu hesabın borcuna aktarılır.
 
7/B seçeneğinde ise; dönem içinde "797 Finansman Giderleri" hesabında izlenen finansman giderlerinden kısa vadeli borçlanmalara ilişkin olanlar "798 Gider Çeşitleri Yansıtma" hesabı alacağı bu hesaba aktarılır.
 
Örnek 1:
 
7/A seçeneğini uygulayan bir işletmede "780 Finansman Giderleri" hesabında oluşan tutar 62.000 TL.dir Bunun 25.000 TL.si, Kısa Vadeli Borçlanma Gideri, kalanı ise uzun vadeli borçlanma giderleridir.
 
 
 
 
 
.../…/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
 
25.000,00
 
 
 
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
 
37.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HES.
 
62.000,00
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örnek 2:
 
7/B seçeneğini uygulayan bir ticaret işletmesinde "797 Finansman Giderleri" hesabında oluşan faiz giderleri ve kur farkları 160.000,00 TL.dır. Bunun 95.000 TL.si kısa vadeli kalanı ise uzun vadeli borçlanma gideridir.
 
 
 
 
 
.../…/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
 
95.000,00
 
 
 
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
 
65.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.
 
160.000,00
 
 
 
       798.80 Kısa Vadeli Fin.Gid. Yansıtma Hes. 95.000,00
 
 
 
 
 
       798.81 Uzun Vadeli Fin.Gid.Yansıtma Hes. 65.000,00
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |