Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

 
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
 
a.        Niteliği
 
Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararların izlendiği hesaptır.
 
b.        Bölümlenmesi
 
Hesap ihtiyaca göre aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
 
659.01 Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları
659.30 Artık – Hurda Satış Zararları
659.50 Maddi Duran Varlık Satış Zararları
659.60 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Satış Zararları
659.90 Diğer Olağan Gider ve Zararlar
 
c.        İşleyişi
 
Gider veya zararlar doğdukça bu hesaba borç yazılır. Hesap, dönem sonunda "690 Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
 
Önerilen tali hesaplardan 659.01 Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları hesabının işleyişi özellik arz etmesi dolayısıyla aşağıda açıklanmıştır.
 
659.01 Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları
 
a.        Niteliği:
 
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerle (borsa fiyatına göre) değerlenmesi durumunda, varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalışların izlendiği hesaptır.
 
b.       Bölümlenmesi:
 
Hesap, ihtiyaca göre gerçeğe uygun değerle değerlenen varlık kalemlerinin türüne göre bölümlenir.
 
c.        İşleyişi
 
Finansal varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalışlar bu hesaba borç, ilgili varlık hesabının alacağına kaydedilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değerleme farkları bu hesapta değil, öz kaynaklar bölümünde açılan değerleme farkları hesabında izlenir.
 
Borsa değer azalış zararlarının hesabında önce işlemiş faiz hesap edilerek faiz gelirleri hesabına alınır daha sonra borsa fiyatı ile karşılaştırma yapılarak borsa değeri azalış zararları hesap edilir.
 
Örnek 1:
 
İşletme, 1 Ekim tarihinde yıllık %15 faizli, altı ay vadeli 300.000 TL. lik devlet tahvili satın almıştır. Tahvillerin vade bitimi 31 Mart' dır. 31 Aralık tarihinde tahvillerin borsa değeri ise 309.800 TL.dir.    
 
 
 
 
 
31/12/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI
11.342,46
 
 
 
        112.00 Devlet Tahvilleri
 
 
 
 
 
 
                    112.002 Tahakkuk Eden Faiz                     11.342,46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
642 FAİZ GELİRLERİ
 
 
11.342,46
 
 
300.000x92x15 / 36.500= 11.342,46
 
 
 
 
 
 
 
 
31/12/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
1.542,46
 
 
 
        659.01 Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları
 
 
 
 
 
              659.011 Devlet Tahvili Değer Azalışı        1.542,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE B.
 
1.542,46
 
 
 
      112.006 Borsa Değer Azalışları    1.542,46
 
 
 
 
311.342,46 - 309.800,00 = 1.542,46
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Örnek 2:
 
                İşletmenin dönem içinde satın aldığı 250.000 TL.lik hisse senetlerinin dönem sonundaki borsa değeri 212.000 TL.dir. Şirket, hisse senetlerini borsa fiyatlarına göre değerlemektedir.
 
               

 
 
 
 
31/12/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
38.000,00
 
 
 
        659.01 Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları
 
 
 
 
 
              659.010 Hisse Senetleri Borsa Değ. Azal.Zar. 38.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 HİSSE SENETLERİ
 
 
38.000,00
 
 
 
        110.006 Borsa Değer Azalışları       38.000,00
 
 
 
 
 
 
31/12/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER VE
38.000,00
 
 
 
      MATRAHA EKLENECEK DİĞER TUTARLAR
 
 
 
 
              950.305 Borsa Değer Azalış Zararları              38.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
951 MATRAHA EKLENECEK DİĞER
 
38.000,00
 
 
 
      TUTARLAR ALACAKLI HESABI
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |