Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
 
a.        Niteliği
 
Yukarıdaki hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter taşıyan (durdurulan faaliyetlerle ilgili duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi) gelir ve kârların yer aldığı hesap kalemidir.
 
b.        Bölümlenmesi
 
Hesap aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
 
679.20 Sayım Fazlası Gelirleri
679.30 Hasar Fazlası Tazminat Gelirleri
679.40 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
679.49 Alınan Diğer Ceza ve Tazminatlar
679.90 Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Kârlar
 
c.        İşleyişi
 
Diğer olağandışı gelir ve kârlar tahakkuk ettikçe bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap, dönem sonunda, "690 Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
 
 
               Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |