Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
 
a.        Niteliği
 
Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarını hata ya da unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.
 
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapan işletmelerde, önceki dönemde yapılan geçici kabulden sonra kesin kabul sırasında ortaya çıkan ve karşılığında hak ediş alınması söz konusu olmayan tamamlama giderleri de bu hesapta izlenir.
 
b.        Bölümlenmesi
 
681.10 Kabulü Yapılmış İnşaat İşleri Tamamlama Giderleri
 
681.90 Diğer Önceki Dönem Gider ve Zararları
 
c.        İşleyişi
 
Cari Dönemden önceki döneme veya dönemlere ait olan, ancak bu dönemde ortaya çıkan giderler bu hesaba borç yazılır. Hesap, dönem sonunda, "690 Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
 
Örnek:
 
Cari dönemden önceki geçici kabulü yapılan bir inşaat için kesin kabul aşamasında 3.800 TL.lik malzeme kullanılıyor.
               
 
 
 
 
.../…/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI
 
3.800,00
 
 
 
         681.10 Kabulü Yapılmış İnşaat Tamamlama Gid.      3.800,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 İLK MADDE VE MALZEME
 
 
3.800,00
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-Bülten



Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |