Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri

64 DİĞER FALİYETLERDEN OLAN GELİR VE KARLAR
 
İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temettü gelirleri faizleri, kambiyo kârları kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur.
Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir.  
 
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642 FAİZ GELİRLERİ
643 KOMİSYON GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
646 KAMBİYO KÂRLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648 ENFLASYON DÜZELTME KÂRLARI
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLARI
 
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
 
A.Niteliği
 
İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettiği temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymet satışından doğan kârlar ya da zararlar bu hesaba alınmaz.
 
B.Bölümlenmesi
 
Hesap ihtiyaca göre bölümlenebilir.
Örneğin;
640.00 Temettü Gelirleri
640.01 Kuruşu Senetleri Gelirleri
640.02 İntifa Senetleri Gelirleri
640.10 Yönetim Kurulu Üyelik Temettü Gelirleri
640.11 Yönetim Kurulu ve Denetçi Ücretlerinden Gelirler
 
C.İşleyişi
 
Alınan temettü gelirleri bu hesaba kaydedilir. Dönem sonunda hesap "690 Dönem Kârı veya Zararı" Hesabına devredilir.640.10 ve 640.11 nolu hesaplar, işletmenin bağlı ortaklık veya iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarına işletmeyi temsil edilmek üzerine seçilen işletme personelinin; bu şirketlerden aldığı yönetim veya denetim kurulu ücretleri ile temettülerinin tamamının ya da belirlenen limiti aşan kısmının işletmenin gelirlerine alınması( bazen KİT 'lerde olduğu gibi)durumunda bu gelirlerin kaydı için açılmıştır. Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |