Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

642 Faiz Gelirleri

642 FAİZ GELİRLERİ
 
A.Niteliği
 
Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerin izlendiği hesaptır.
 
B.Bölümlenmesi
 
Hesap aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
642.00 Devlet Tahvili Faizleri
642.01 Hazine Banosu Faizleri
642.04 Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
642.05 Ana Kuruluşça Çıkarılmış Menkul Kıymet Faizleri
642.06 İştiraklerce Çıkarılmış Menkul Kıymet Faizleri
642.07 Bağlı Ortaklıklarca Çıkarılmış Menkul Kıymet Faizleri
642.09 Diğer Kişi Ve Kuruluşlarca Çıkarılmış Menkul Kıymet Faizleri
642.10 Mevduattan Alınan Faiz
642.20 Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
642.21 Ana Kuruluşlardan Olan Diğer Alacaklardan Alınan Faizler
642.22 İştiraklerce Olan Diğer Alacaklardan Alınan Faizler
642.23 Bağlı Ortaklıklardan Olan Diğer Alacaklardan Alınan Faizler
642.90 Diğer Faiz Giderleri
 
C.İşleyişi
 
Faiz gelirleri tahakkuk ettikçe bu hesaba alacak yazılır. Hesap, dönem sonunda "690 Dönem Karı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |