Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
 
A.Niteliği
 
Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarlar bu hesapta izlenir.
 
B.Bölümlenmesi
 
Hesap değer düzeltim hesabı niteliğini taşıyan karşılık hesapları paralelinde bölümlenir.
644.00 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı İptal Kârları
644.01 Bağlı Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı İptal Kârları
644.10 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İptal Kârları
644.11 Şüpheli Diğer Alacak Karşılığı İptal Kârları
644.20 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İptal Kârları (5)
644.30 İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı İptal Karları
644.31 Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı İptal Kârları
644.40 Sayım Noksanları Karşılığı İptal Kârları
644.90 Diğer Konusu Kalmamış Karşılıklar İptal Kârları
 
C) İşleyişi
 
Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklar iptal edildikçe bu hesaba alacak, ilgili karşılık hesabına borç kaydedilir.
 Hesap; dönem sonunda "690 Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır (Ayrıldığında vergi matrahına eklenmiş bulunan karşılıklar iptal edildiğinde matrahtan indirilir).
Örnek:
Daha önce şüpheli duruma düşmüş 160.00TL. lik Ticari Alacak için aynı miktar karşılık ayrılmış bulunmaktadır. Dönem içinde söz konusu şüpheli ticari alacağın 9.000TL.lik kısmı tahsil edilmiş, geriye kalanın tahsil olanağı ortadan kalkmıştır(değersiz alacak haline gelmiştir).
 
 
 
 
        /    / …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 KASA
 
 
 
 
9.000,00
 
 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
 
16.000,00
 
 
 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
 
 
16.000,00
 
 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
 
 
9.000,00
 
                     644.10 Şüpheli Ticari Alacaklar
 
 
 
                     Karşılığı İptal Kârları
 
9.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |