Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

647 Reeskont Faiz Gelirleri

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
 
A. Niteliği
 
Reeskont faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır.
 
B. Bölümlenmesi
 
647.00 Satıcılar Reeskont Faiz Geliri
647.10 Borç Senetleri Reeskont Faiz Gelirleri
647.50 Alıcılar Reeskont iptalleri
647.51 Alacak Senetleri Reeskont İptalleri
 
C.İşleyişi
 
İşletmenin senetli borçlarını dönem sonu itibariyle yapılan reeskont işlem faiz geliri ile; alacak senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya çıkan faiz gelirleri bu hesaba alacak yazılır.
 Senetli borçların reeskont işleminde hesaplanan faizler bu hesabın alacağına "322 Borç Senetleri Reeskont Hesabı"nın borcuna kaydedilir. Önceki dönemde ayrılan "Alacak Senetleri Reeskont" tutarı da yeni dönemin başında iptal edildiğinde "122Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı "nın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
Örnek:
A)    Senetli borçlar için dönem sonunda 16.300 TL. Reeskont hesaplanıyor.
 
 
 
         31 / 12 /…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
322 BORÇ SENETLERİ REESKONT HESABI
 
16.300,00
 
 
 
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
 
 
16.300,00
 
 
647.10 Borç Senetleri Reeskont Faiz Geliri    16.300,00
 
 
 
B) Geçmiş dönemde ayrılan Alacak Senetleri Reeskont tutarı 40 milyon TL dir.
 
 
 
 
         01 / 01 /…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122 ALACAK SENETLERİ REESKONT HESABI
 
40.000,00
 
 
 
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
 
 
40.000,00
 
 
647.51Alacak Senetleri Reeskont Faiz Geliri   
 
 
 
 
 
Türkiye muhasebe standartları alacaklar ve borçların gerçeğe uygun değerle değerlendirilmesini ön görmektedir. Buna göre; net satış tutarı iskonto edilmiş tutar üzerinden kayıtlara alındığından ve vade farkları dönemleri dağıtılarak faizi geliri olarak kaydedildiğinden, Tekdüzen Hesap Planı'ndaki bu hesaba olan ihtiyaç ortadan kalkmaktadır.Alacaklar ve borçlar kayıt anında ıskonto edilmiş tutarları ile raporlanmak üzere, Borç Reeskontları ve Alacak Reeskontları hesapları ilk kayıtta kullanılmaktadır.Dolayısıyla dönem sonunda ayrıca bir reeskont işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.(Bkz. Alacakların Muhasebeleştirilmesi Bölümü).
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |