Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
 
A. Niteliği
 
Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârların izlendiği hesaptır.
 
B. Bölümlenmesi
 
Hesap aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
649.01 Gerçeğe Uygun Değer Artış Kârları
649.10 Alış Iskontosu Gelirleri
649.20 Kira Gelirleri
649.30 Artık-Hurda Satış Kârları
649.40 Hizmetten Yararlandırma Gelirleri
649.50 Maddi Duran Varlık Satış Kârları
649.60 İştirak ve Bağlı Ortaklık Satış Karları
649.90 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
 
C.İşleyişi
 
Gelirler doğdukça bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap, dönem sonunda "690 Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
Yukarıdaki tali hesaplardan "649,01 Gerçeğe Uygun Değer ve Artış Kârları" özellik göstermektedir.
Bu tali hesap aşağıda açıklanmıştır.
649.01 Gerçeğe Uygun Değer Artış Kârları
Niteliği
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerle değerlenmesi durumunda, varlık değerinde meydana gelen artışların izlendiği hesaptır.
Alt Bölümleme
Hesap ihtiyaca göre uygun değerle değerlenen ve farkların sonuç hesaplarına taşındığı varlık türlerine göre bölümlenir.
649.01.01 Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetler Değer Artış Kârları
649.01.10 Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller Değer Artış Kârları
649.01.20 Canlı Varlıklar Değer Artış Kârları
İşleyişi
Varlıkların gerçeğe uygun değerinde meydana gelen artışlar, ilgili varlık hesabının borcu karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap dönem sonunda "690 Dönem Kâr veya Zarar" hesabına devredilerek kapatılır.
Borsa değer artışı içindeki işlenmiş faiz borsa değer artış kârları hesabına değil, faiz gelirlere hesabına kaydedilmelidir.
 
Örnek 1 :
Firma 1 Ekim Tarihinde % 16 faizli, altı ay vadeli 250.000TL.lik devlet tahvilini 270.500TL.ye satın almıştır.
(Devlet tahvilleri alım-satım amaçlı olarak sınıflandırılmıştır).Tahvillerin vade bitimi 31 Mart tır. Tahvillerin Yılsonu borsa değeri ise 285.000TL.dir.
Faiz Geliri: 250.000 x 92 x 16 / 36.500 = 10.082,19
Tahvilin İşlenmiş Faizi: 250.000 x 275 x 16 / 36.500 = 30.136,98
Borsa Artış Kârı: 285.000 – ( 270.500,00 + 10.082,19) = 4.417,81
 
 
 
 
          /    /…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI
 
14.500,00
 
 
 
112.00 Devlet Tahvilleri
 
 
 
 
 
 
 
 
112.002 Tahakkuk Eden Faiz
 
10.082,19
 
 
 
 
112.005 Borsa Değer Artışı                                        4.417,81
 
 
 
 
642 FAİZ GELİRLERİ
 
 
 
 
10.082,19
 
 
642.00 Devlet Tahvilleri Faizi                                   10.082,19
 
 
 
 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
 
 4.417,81
 
 
649.01 Gerçeğe Uygun Değer Artış Kârları             4.417,81
 
 
 
 
Örnek 2 :
İşletmenin dönem içinde 100.000TL.ye satın aldığı hisse senetlerinin dönem sonundaki gerçeğe uygun değeri
(borsa değeri) 120.000,00TL.dir.
 
 
 
          /    /…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 HİSSE SENETLERİ
 
20.000,00
 
 
110.00 Borsaya Kote Hisse Senetleri
 
 
 
 
 
 
 
 
110.005 Borsa Değer Artışı
 
 
 
 
 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
 
20.000,00
 
 
649.01 Gerçeğe Uygun Değer Artış Kârları 20.000,00        
 
 
 
Borsa Değeri
 
 
 
 
 
 
 
Alış Değeri
 
 
 
 
 
 
 
 
Borsa Değer Artışı            20.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
        /   / …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
952 VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİRLER VE
20.000,00
 
 
MATRAHTAN İNDİRİLECEK DİĞER TUTARLAR
 
 
 
952.108 Borsa Değer Artış Kârları                                      20.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
953 MATRAHTAN İNDİRİLECEK
 
 
 
 
20.000,00
 
 
      TUTARLAR ALACAKLI HESABI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |