Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri

 
   71-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
      
     Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mamulün bünyesine ana madde olarak katılan v hangi mamulden ne kadar tüketildiği, ekonomik bakımdan ayrı olarak izlenebilen ilk madde ve malzemelerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını kapsar.
 
 
   Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.
 
   710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
   711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA 
   712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
   713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
 
 
   710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
 
   a.Niteliği
 
    Bu giderler, esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, mamulün bünyesine giren, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı fiili tutarlarla bu hesapta izlenir(3). Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti bu hesapta izlenmez.
   
   b.İşleyişi
  
    Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ana ve yardımcı üretim yerlerinde ambardan çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, "150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı"nın alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemi uygulama işletmelerde giderlerin tahakkuk kaydının yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen fişte, gider çeşidi ile gider yeri kodunun yazılması esastır.
   
   Hesapla ilgili yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
   i.Açıklamalardan da görüleceği üzere üretilen ürünün bünyesine doğrudan yüklenebilen ilk madde ve malzeme giderleri doğdukları anda bu hesaba borç yazılır.
 
 
"150 İlk Madde ve Malzeme" stoklarından, kullanılmak üzere "hammadde istek fişleri" ile esas üretim gider yerlerine direkt ilk madde ve malzeme gönderildikçe bu hesap borçlandırılır, "150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı" alacaklandırılır
 
   "710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabına" yazılacak tutarlar, ürünün üretildiği esas üretim gider yerleri tarafından tüketilen direkt ilk madde ve malzeme bedelleridir.Yardımcı hizmet gider yerlerinin kullandığı ilk madde ve malzemeler, "endirekt malzeme" niteliğinde olduğundan bu hesaba değil "730 Genel Üretim Giderleri" hesabına kaydedilir.
 
   Esas üretim gider yerlerini tükettiği her malzeme de direkt ilk madde ve malzeme niteliği taşımayacağından malzeme tüketim giderlerinin tamamı "710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri" hesabına yazılmayacaktır.
 
   Bu kitapta 06 olarak kodladığımız endirekt malzemeler esas üretim gider yerlerinde kullanıldığında "710" numaralı hesaba değil "730" numaralı hesaba yazılmalıdır.
 
   O halde gider çeşitlerinden "0 İlk madde ve malzeme giderleri" grubundaki,
      
        "01 Direkt ilk madde ve malzeme kullanımları" ve
       
        "03 Üretimle ilgili dışarıya yaptırılan işler"
 
 kalemleri esas üretim gider yerleri ile ilgili olduğundan, doğduklarında "710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri" hesabına borç yazılır.
 
 
 
    "03 Üretimle İlgili Dışarıya Yaptırılan İşler" hesabı üretim işleminin bir bölümü fason olarak dışarıya yaptıran, üretim işlemlerinin geri kalan kısmını bizzat kendisi gerçekleştiren işletmelerde kullanılır.
 
    Malzemenin verilmesi ve tüm üretim işlemlerinin fason olarak dışarıya yaptırılması durumunda verilen malzeme "010 İlk Madde Kullanımı" hesabına, fason imalat için ödenen tutar ise, " 360 Fason İmalat İşleri Ücretleri" hesabına alınır.710 ve 730 no.lu hesaplara alınan söz konusu tutarlar ya 711 ve 731 no.lu hesaplar karşılığında 151 no.lu hesabın aracılığı ile ya da doğrudan doğruya mamul stoklarına aktarılır.,
   
    Eş zamanlı kayıt yöntemi uygulandığı için, aynı anda 01-03 numaralı gider çeşidi hesaplarına ve esas üretim gider yerlerine de borç yazılır.Bu ilişki aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |