Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

611 Satış İskontoları (-)

       
611 SATIŞ ISKONTOLARI (-)
 
    a.Niteliği
 
     Satışla ilgili faturanın düzenlilik satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar Iskontoları bu hesapta yer alır.
  
      Kasa ıskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini ödemesi vadesinin önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.
 
      Miktar ıskontosu ise alıcını belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisini belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.(3)
  
     b.Bölümlenmesi
 
    Hesap, birinci tali hesap düzeyince;
 
    611.00 Kasa ıskontosu
 
    611.10 Miktar ıskontosu
 
şeklinde bölümlenebilir.
 
   Hesap, ikinci tali hesap düzeyinde, bağlı ortaklık iştirakler ortaklık ayırımına göre belirlenebilir.
 
   c.İşleyişi
 
   Uygulanan ıskonto tutarı ilgili "Alacaklar" hesabına alacak kaydedilirken, "611 Satış Iskontoları Hesabı" na borç kaydedilir.
 
   Örnek:
 
   a)Ak Ticaret Anonim Şirketi'ne 1 Mart tarihinde iki ay vade ile 200.000,00 TL.lik mamul satılmıştır. Alıcı KDV tutarı için çek vermiştir.
 
   b) Ak Ticaret Anonim Şirketi borcunu iki aylık vadeyi beklemeden 25 Mart tarihinde ödemek istemiştir. İşletme, Ak Ticaret Anonim Şirketi'ne 1.800TL.lik ıskonto yapmıştır. Alıcı borcunu işletmenin banka hesabına yatırmıştır.
   a) Satış işlemi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200.000,00
 
 
 120.00 Yurt içi Alıcılardan Alacaklar
 
 
 
 
 
 
120.003 Yurt İçi Diğer Alıcılardan Alacaklar
 
 
 
 
 
 
… Ak Ticaret Anonim şirketi   200.000
 
 
 
101 ALINAN ÇEKLER
 
 
 
 
 
36.000,00
 
 
 
 
 
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
 
 
200.000,00
 
 
 
 
       600.00 Mamul Satışı      200.000
 
 
 
 
 
 
391 HESAPLANAN KDV
 
 
36.000,00
 
 
                     391.00 Satış Üzerinden Hesaplanan KDV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   b) Ödeme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 BANKALAR
198.800,00
 
 
611 SATIŞ İSKONTOLARI
 
 
1.200,00
 
 
 
611.00 Kasa iskontosu                                  1.200,00        
 
 
 
 
 
 
120 ALICILAR
 
 
200.000,00
 
 
 
 
    120.00 Yurt İçi Alıcılardan Alacaklar
 
 
 
 
 
 
        120.003 Yurt içi Diğ.Alıcı.Alacaklar
 
 
 
 
                                    …. Ak Ticaret Anonim şti. 200.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     TMS:18 Hasılat Standardı uygulandığında vade farkları satış gelirlerine (600,601 veya 602 no.lu hesaplara) alınmadığından satış gelirlerini düzeltici nitelikteki bu hesaba gerek kalmaz, dolayısıyla söz konusu uygulamada 611 Satış Iskontoları hesabı çalışmaz.
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |