Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

612 Diğer İndirimler (-)

       
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
 
      a. Niteliği
       
       Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın şevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri , satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle, yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir.
 
         b.Bölümlenmesi
 
        Bu hesap ihtiyaca göre bölümlenebilir. Örneğin,
    
          612.00 Sevk Giderleri İndirimi
          612.10 Miktar ve Nitelik Farkı İndirimi
          612.20 Hasar İndirimi
          612.90 Diğer Çeşitli İndirimler
 
          c. işleyişi
 
        Satılan ya da hizmet bedelinden yapılan indirim, hasılatla ilişkilendirilmeden "612 Diğer İndirimler Hesabı"na borç, ilgili hesaplara ise alacak kaydedilir.
 
          Örnek:
 
           a.) Güneş İnşaat Anonim İnşaat Şirketi'ne 60.000,00 TL.lik ticari mal satılmıştır. Mal bedeli, malın alıcı adresine ulaştırılması için taşıyıcı firmaya ödenecek 2.000,00 TL. taşıma ve %18 KDV alıcıya fatura edilmiştir. Fatura bedeli EFT yoluyla tahsil edilmiştir.
 
           b) Malın alıcıya gönderilmesi için 600 TL taşıma bedeli ve KDV nakden ödenmiştir.
 
a) Faturanın düzenlenmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 BANKALAR
73.160,00
 
 
 
 
 
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
 
 
62.000,00
 
 
 
 
       600.10 Ticari Mal Satışı       62.000,00
 
 
 
 
 
 
391 HESAPLANACAK KDV
 
11.160,00
 
 
 
 
       391.10 Satış Üzerinden
 
 
 
 
                                       Hesaplanan KDV        11.160,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                b) Taşıma faturasının ödenmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
602 DİĞER İNDİRİMLER
2.000,00
 
 
       602.00 Sevk Gider İndirimleri                           2.000,00
 
 
 
191 İNDİRİLCEK KDV
 
 
 
 
 
360,00
 
 
      191.10 Mal ve Hizmet Alımları KDV                     360,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 KASA
 
2.360,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Böylece satış geliri olmamakla birlikte, alıcı adına yapılacak giderleri karşılamak üzere, alıcıdan yapılan tahsilat daha önce satış geliri olarak yazıldığından ödeme yapıldığında malın taşıma giderinin "Diğer İndirimler" hesabına yazılarak satışların netleştirilmesi sağlanır.
 
       Örnek:
    
     a) 10 Nisan günü yurt dışında bir firmaya 50.000 Dolarlık iplik ihracatı yapılmıştır. Mal bedelinin yarısı alıcı tarafından İş Bankası'ndaki döviz tevdiat hesabına yatırılmıştır. Malın gümrükten geçtiği tarihte kur 1 $ = 1,35 TL.dir.
       b) 12 Mayıs günü alıcı firma, ipliklerden gerekli randıman sağlayamadığını bildirerek 3.000 Doların borcundan indirilmesini istemiş, isteği kabul edilmiştir. Geriye kalan 22.000 Doların işletmenin bankadaki hesabına yatırmıştır.
 
       c) Alıcı firma kalan borcunu 18 Mayıs günü işletmenin banka hesabına havale etmiştir. İşlem gününde kur            1 $ =1,32 TL.dır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 BANKALAR                                             
33.750,00
 
 
      102 .05.Vadesiz Döviz Tevdiat                      33.750,00
 
 
 
120 ALICILAR
33.750,00
 
 
       120.50 Yurtdışı Alıcılar                                 33.750,00
 
 
 
 
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
 
67.500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
612 DİĞER İNDİRİMLER
4.050,00
 
 
         612.10 Hasar İndir                                           4.050,00
 
 
 
 
       120 ALICILAR
 
 
 
4.050,00
 
 
           120.50 Yurtdışı Alıcılar               4.050.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 BANKALAR                                             
29.040,00
 
 
      102.05 Vaedesiz Döviz tevdiat                           4.050,00
 
 
 
656 KAMBİYO ZARARLARI
660,00
 
 
 
 
 
 
 
120 ALICILAR
 
 
4.050,00
 
 
                  120.50. Yurtdışı Alıcılar      29.700,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |