Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

Demirbaş-Fiş Düzenleme Sınırı (2017)

Demirbaş Sınırı 
 

V.U.K.'nun 313. maddesi uyarınca peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL  olarak belirlenmiştir.


- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2016)...: 900 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2015)...: 880 TL
- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2014)...: 800 TL
- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2013)...: 800 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2012)...: 770 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2011)...: 700 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2010)...: 680 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2009)...: 670 TL


 

V.U.K.'nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL' ye yükseltilmiştir. 

( VUK 460 no'lu Tebliğ )

YILLAR İTİBARİYLE FİŞ DÜZENLEME SINIRLARI

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2015'den itibaren)...: 880 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2013'den itibaren)...: 800 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2012'den itibaren)...: 770 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2011'dan itibaren)...: 700 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2010'dan itibaren)...: 680 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2009'den itibaren)...: 670 TL

 

  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |