Demirbaş ve Fiş Düzenleme Sınırı


V.U.K.’nun 313. maddesi uyarınca peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.200,00 TL  olarak belirlenmiştir.

Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2018)…: 1.000 TL

Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2017)…: 1.000 TL

Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2016)…: 900 TL

Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2015)…: 880 TL
– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2014)…: 800 TL
– Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2013)…: 800 TL

Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2012)…: 770 TL

Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2011)…: 700 TL

Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2010)…: 680 TL

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.200,00 TL’ ye yükseltilmiştir. 

YILLAR İTİBARİYLE FİŞ DÜZENLEME SINIRLARI


– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2018’dan itibaren)…: 1.000 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2017’dan itibaren)…: 1.000 TL– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2016’dan itibaren)…: 900 TL
– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2015’den itibaren)…: 880 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2013’den itibaren)…: 800 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2012’den itibaren)…: 770 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2011’dan itibaren)…: 700 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2010’dan itibaren)…: 680 TL

– Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2009’den itibaren)…: 670 TL