YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA

Anasayfa > YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA

YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA

30.12.2018

Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma

 4/A(SSK) SİGORTALILARININ EMEKLİLİK ŞARTLARI

A- SİGORTALILIK BAŞLANGICI ERKEKLER İÇİN 08.09.1976 (DAHİL), KADINLAR İÇİN 08.09.1981(DAHİL) ÖNCESİ OLANLAR

08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile Mülga 506 sayılı Kanun’a eklenen geçici 81/A maddesinde “Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.” denilmektedir. Buna göre; 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün sayısını veya  15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 55 yaşını tamamlayan erkek sigortalı emekli olabilecektir. Kadın sigortalılar için ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün sayısı veya 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 50 yaşını tamamlamaları durumunda emekli olabileceklerdir.( Bu husus aşağıda yer alan tablo-1 ve tablo-2 de ayrıca belirtilmiştir.)

B- SİGORTALILIK BAŞLANGICI 08.09.1999(HARİÇ) ÖNCESİ OLANLAR

Mülga 506 sayılı kanuna eklenen geçici 81. maddede, 08.09.1999 öncesi sigortalılığı başlayanların emeklilik şartları kademeye tabi tutulmuştur. İlgili maddenin 1. Fıkrasının (B) bendinde normal emeklilik şartları, (C) bendinde ise yaştan emeklilik şartları belirlenmiş olup, emeklilik şartları aşağıdaki 1 ve 2 numaralı tablolarda belirtilmiştir.

Tablo:1 (NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI)

KADIN SİGORTALI

KANUN MADDESİ

ERKEK SİGORTALI

İŞE GİRİŞ

YIL

YAŞ

GÜN

İŞE GİRİŞ

YIL

YAŞ

GÜN

08.09.1981 öncesi

20

Yok

5000

506 G81/1/A

08.09.1976  öncesi

25

yok

5000

09.09.1981-23.05.1984

20

40

5000

506 G81/1/B/a

09.09.1976-23.05.1979

25

44

5000

24.05.1984-23.05.1985

20

41

5000

506 G81/1/B/b

24.05.1979-23.11.1980

25

45

5000

24.05.1985-23.05.1986

20

42

5075

506 G81/1/B/c

24.11.1980-23.05.1982

25

46

5075

24.05.1986-23.05.1987

20

43

5150

506 G81/1/B/d

24.05.1982-23.11.1983

25

47

5150

24.05.1987-23.05.1988

20

44

5225

506 G81/1/B/e

24.11.1983-23.05.1985

25

48

5225

24.05.1988-23.05.1989

20

45

5300

506 G81/1/B/f

24.05.1985-23.11.1986

25

49

5300

24.05.1989-23.05.1990

20

46

5375

506 G81/1/B/g

24.11.1986-23.05.1988

25

50

5375

24.05.1990-23.05.1991

20

47

5450

506 G81/1/B/h

24.05.1988-23.11.1989

25

51

5450

24.05.1991-23.05.1992

20

48

5525

506 G81/1/B/ı

24.11.1989-23.05.1991

25

52

5525

24.05.1992-23.05.1993

20

49

5600

506 G81/1/B/j

24.05.1991-23.11.1992

25

53

5600

24.05.1993-23.05.1994

20

50

5675

506 G81/1/B/k

24.11.1992-23.05.1994

25

54

5675

24.05.1994-23.05.1995

20

51

5750

506 G81/1/B/l

24.05.1994-23.11.1995

25

55

5750

24.05.1995-23.05.1996

20

52

5825

506 G81/1/B/m

24.11.1995-23.05.1997

25

56

5825

24.05.1996-23.05.1997

20

53

5900

506 G81/1/B/n

24.05.1997-23.11.1998

25

57

5900

24.05.1997-23.05.1998

20

54

5975

506 G81/1/B/o

24.11.1998-07.09.1999

25

58

5975

24.05.1998-23.05.1999

20

55

5975

506 G81/1/B/p

 

 

 

 

24.05.1999-07.09.1999

20

56

5975

506 G81/1/B/r

 

 

 

 

4/a(SSK) sigortalılarının normal emeklilik şartlarının hesabında sigortalılık başlangıcı önem arz etmektedir. Sigortalının sigorta başlangıcının 18 yaş öncesi veya sonrasında olması dikkate alınmaksızın sigortalı adına ilk defa uzun vade sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapıldığı tarih hangi tarih aralığında yer alıyorsa emeklilik şartları ona göre değişmektedir. Ancak sigortalının sigortalılık başlangıcı çıraklık/stajyer kapsamındaki çalışmaya dayanıyorsa, bu çalışma karşılığında kısa vade sigorta kolları bildirimi yapıldığından emeklilik hesabında sigorta başlangıcı olarak dikkate alınmamaktadır.

Tablo:2 (Yaştan Emeklilik Şartları)

KADIN SİGORTALI

 

ERKEK SİGORTALI

15 yıl, 50 yaş, 3600 gün şartının yerine getirildiği tarih

YIL

YAŞ

GÜN SAYISI

KANUN MADDESİ

15 yıl, 55 yaş, 3600 gün şartının yerine getirildiği tarih

YIL

YAŞ

GÜN SAYISI

08.09.1981 ve öncesinde işe başlayanlarda 3600 ün doldurulduğu tarihe bakılmaz. 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün yeterlidir.

506 G81/1/C

08.09.1976 ve öncesinde işe başlayanlarda 3600 ün doldurulduğu tarihe bakılmaz. 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün yeterlidir

23.05.2002’den önce

15

50

3600

506 G81/1/C-a

23.05.2002’den önce

15

55

3600

24.05.2002-23.05.2005

15

52

3600

506 G81/1/C/ba

24.05.2002-23.05.2005

15

56

3600

24.05.2005-23.05.2008

15

54

3600

506 G81/1/C/bb

24.05.2005-23.05.2008

15

57

3600

24.05.2008-23.05.2011

15

56

3600

506 G81/1/C/bc

24.05.2008-23.05.2011

15

58

3600

24.05.2011’den sonra

15

58

3600

506 G81/1/C/bd

24.05.2011-23.05.2014

15

59

3600

 

 

 

 

506 G81/1/C/be

24.05.2014 ten sonra

15

60

3600

 

3600 günden emeklilik olarak bilinen yaştan emeklilikte, kadın sigortalılar için 15 yıl, 50 yaş, 3600 gün; erkek sigortalılar için ise 15 yıl, 55 yaş, 3600 gün şartının her birinin tamamlandığı tarih hesap edilerek en son(ileri tarih) hangisi sağlanmış ise o tarih yukarıdaki tabloda hangi tarih aralığında yer alıyorsa emeklilik şartları ona göre belirlenmektedir.

C- SİGORTALILIK BAŞLANGICI 08.09.1999(DAHİL)-30.04.2008(DAHİL) ARASI OLANLAR

Mülga 506 sayılı Kanun’un 60. Maddesinde 08.09.1999(dahil)-30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanların emeklilik şartları belirlenmiştir. Buna göre;

Tablo: 3 (Emeklilik Şartları)

İlk defa 08.09.1999 (dahil) – 30.04.2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar

KADIN SİGORTALI

KANUN MADDESİ

ERKEK SİGORTALI

 

 

Yıl

Yaş

P.Ö.G.S.

 

Yıl

Yaş

P.Ö.G.S

08.09.1999-30.04.2008

yok

58

7000

506-60/1/A/a

08.09.1999-30.04.2008

yok

60

7000

25

58

4500

506-60/1/A/b

25

60

4500

                         

D- SİGORTA BAŞLANGICI 01.05.2008 (DAHİL) VE SONRASI OLANLAR

5510 sayılı Kanun’un 28 ve geçici 6. maddelerinde 01.05.2008 ve sonrasında sigortası başlayanların emeklilik şartları belirlenmiştir. Buna göre;

Tablo:4 (Normal Emeklilik Şartları)

İlk defa 01.05.2008 (dahil) sonrası çalışmaya başlayanlar 7200 prim ödeme gün sayısını tamamladıkları tarihe* göre

 

Kadın

Erkek

GÜN

KANUN MADDESİ

01.05.2008 – 31.12.2035 arası*

58

60

7200

5510-28/2/a

01.01.2036 – 31.12.2037 arası*

59

61

7200

5510-28/2/b1

01.01.2038 – 31.12.2039 arası*

60

62

7200

5510-28/2/b2

01.01.2040 – 31.12.2041 arası*

61

63

7200

5510-28/2/b3

01.01.2042 – 31.12.2043 arası*

62

64

7200

5510-28/2/b4

01.01.2044 – 31.12.2045 arası*

63

65

7200

5510-28/2/b5

01.01.2046 – 31.12.2047 arası*

64

65

7200

5510-28/2/b6

01.01.2048 – tarihinden itibaren*

65

65

7200

5510-28/2/b7

5510 sayılı kanuna göre normal emeklilik şartlarının belirlenmesinde 7200 prim ödeme gün sayısının tamamlandığı tarih hangi tarih aralığında ise ona göre emeklilik şartları belirlenmektedir.

Tablo:5 (Yaştan Emeklilik Şartları)

İlk defa 01.05.2008(dahil) sonrası çalışmaya başlayanlar aşağıdaki gün sayısını tamamladıkları tarihe* göre

(5510 S.K. 28\3, Geçici 6\7-b)

Başlangıç tarihi

P.Ö.G.S.

01.01.2036 öncesi*

01.01.2036-31.12.2037*

  01.01.2038 – 31.12.2039*

 01.01.2040 – 31.12.2041*

01.01.2042 sonrası*

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

01.05.2008 – 31.12.2008

4600

61

63

62

64

63

65

64

65

65

65

01.01.2009 – 31.12.2009

4700

01.01.2010 – 31.12.2010

4800

01.01.2011 – 31.12.2011

4900

01.01.2012 – 31.12.2012

5000

01.01.2013 – 31.12.2013

5100

01.01.2014 – 31.12.2014

5200

01.01.2015 – 31.12.2015

5300

1.1.2016

5400

 

5510 sayılı kanuna göre yaştan emeklilik şartında sigorta başlangıcına göre tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısı değişmekte ve emeklilik yaşı bu prim ödeme gün sayısının tamamlandığı tarihe göre belirlenmektedir.

III- EMEKLİLİK HESABINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Emeklilik şartlarının hesaplanmasında yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı kavramları bilinmelidir. Bu hususlar 2011/58 sayılı tahsis genelgesinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Buna göre;

A- SİGORTALILIK SÜRESİ

Sigortalılık süresi, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır. Bu sürenin tamamen çalışılarak ya da prim ödenerek geçirilmiş olması koşul olmadığı gibi, bu sürenin başlangıç ve sonu arasında sigortalının aralıklı ya da birden çok sigortalılık haline tabi çalışmasının, sigortalılık süresinin belirlenmesinde bir önemi bulunmamaktadır.

Sigortalıların 506 sayılı Kanun’un geçici 81 inci maddesine göre aylığa hak kazanma koşullarının belirlenmesinde 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın, ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi koşulları tespit edilecektir. Söz konusu koşullardan sigortalılık süresi koşulunun tahsis talep tarihinde yerine gelip gelmediği incelenirken ise, 18 yaş uygulamasına bakılacaktır. Örneğin, 01.01.1970 doğumlu sigortalı ilk defa uzun vade sigorta kollarına tabi olarak 15 yaşında 01.01.1985 tarihinde çalışmaya başlaması durumunda emeklilik şartları 01.01.1985 e göre belirlenecek ve 25 yıl sigortalılık süresi,48 yaş, 5225 gün sayısını tamamlaması durumunda emekli olabilecektir. Emeklilik şartlarından sigortalılık süresinin başlangıcı ise 18 yaşını doldurduğu 01.01.1988 tarihi esas alınarak 01.01.2013 tarihinde tamamlamış olacaktır.

5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihine kadar gerek 506 sayılı Kanun’un ek 5 inci, gerekse 5434 sayılı Kanun’un 32. maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları sigortalılık süresine ilave edilmektedir. 5510 sayılı Kanun’un 40. maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları prim ödeme gün sayısına ilave edilecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilmekte ve sigortalılık süresine etkisi bulunmamaktadır. Örneğin, vatani hizmetini 1 yıl süreyle asteğmen olarak yapan sigortalının bu hizmetinden ötürü 5434 sayılı Kanun’un 32. Maddesi kapsamında kazandığı 3 aylık fiili hizmet zammı sigortalılık süresine eklenecektir. Sigortalımızın sigortalılık başlangıcı 01.12.1989 olduğu varsayıldığında emeklilik şartları 25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün olmasına karşın, 3 aylık fiili hizmetin sigortalılık süresine eklenmesi neticesinde sigortalılık süresinin başlangıcı 01.09.1989 olacak ve emeklilik şartları 25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün olacaktır.

B- PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

Kanun, malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanmada belli bir prim ödeme gün sayısını koşul olarak aramaktadır. Prim ödeme gün sayısı; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir. 506 sayılı kanun döneminde maden yeraltında çalışmaya başlayan sigortalıların çalışmaları, 5434 sayılı kanun kapsamında fiili hizmete tabi çalışmaları, 5510 sayılı Kanun’un 40. maddesi kapsamında fiili hizmete tabi geçen çalışmalar ile malûl çocuğu bulunan kadın sigortalıların çalışmaları belirlenen oran mucibinde prim ödeme gün sayılarına eklenmektedir.

C- YAŞ

Emeklilik yaşının tespitinde ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olunduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihi esas alınmaktadır. Ancak söz konusu doğum tarihinin hatalı işlenmesi durumu varsa idarece yapılan düzeltmeler dikkate alınmaktadır. Böylelikle ilk defa sigortalı olunduğu tarihten sonra yapılan yaş tashihleri emeklilikte dikkate alınmamaktadır.

Emeklilik tarihinin tespitinde emeklilik yaşının tamamlandığı tarih dikkate alınmaktadır. Örneğin 01.01.1970 doğumlu sigortalı 50 yaşında emekli olacaksa, en erken 01.01.2020 tarihinde emeklilik dilekçesi verebilir.

Emeklilik yaş hadlerinden 506 sayılı Kanun’un mülga ek 5 inci maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri, Kanunun 40. maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zamları ve 5510 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi kapsamında kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri indirilir.

 

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

Sigortalının bu üç koşuldan hangisi en geç yerine getiriyorsa o koşulu yerine getirdiği tarihe göre ilgili kanun maddesi ve sigortalının tabi olacağı yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

 


– Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

– Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
–  Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci

 

 

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Sigortalılık süresi

Yaşı

Gün

sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1981-23/05/1984

23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1976-23/05/1979

20

25

40

44

5000

17 yıl – 18 yıl

24/05/1984-23/05/1985

21 yıl 6 ay-23 yıl

24/05/1979-23/11/1980

20

25

41

45

5000

16 yıl – 17 yıl

24/05/1985-23/05/1986

20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982

20

25

42

46

5075

15 yıl – 16 yıl

24/05/1986-23/05/1987

18 yıl 6 ay-20 yıl

24/05/1982-23/11/1983

20

25

43

47

5150

14 yıl – 15 yıl

24/05/1987-23/05/1988

17 yıl-18 yıl 6 ay

24/11/1983-23/05/1985

20

25

44

48

5225

13 yıl – 14 yıl

24/05/1988-23/05/1989

15 yıl 6 ay-17 yıl

24/05/1985-23/11/1986

20

25

45

49

5300

12 yıl – 13 yıl

24/05/1989-23/05/1990

14 yıl-15 yıl 6 ay

24/11/1986-23/05/1988

20

25

46

50

5375

11 yıl – 12 yıl

24/05/1990-23/05/1991

12 yıl 6 ay-14 yıl

24/05/1988-23/11/1989

20

25

47

51

5450

10 yıl – 11 yıl

24/05/1991-23/05/1992

11 yıl-12 yıl 6 ay

24/11/1989-23/05/1991

20

25

48

52

5525

9 yıl – 10 yıl

24/05/1992-23/05/1993

9 yıl 6 ay-11 yıl

24/05/1991-23/11/1992

20

25

49

53

5600

8 yıl – 9 yıl

24/05/1993-23/05/1994

8 yıl-9 yıl 6 ay

24/11/1992-23/05/1994

20

25

50

54

5675

7 yıl – 8 yıl

24/05/1994-23/05/1995

6 yıl 6 ay-8 yıl

24/05/1994-23/11/1995

20

25

51

55

5750

6 yıl – 7 yıl

24/05/1995-23/05/1996

5 yıl-6 yıl 6 ay

24/11/1995-23/05/1997

20

25

52

56

5825

5 yıl – 6 yıl

24/05/1996-23/05/1997

3 yıl 6 ay-5 yıl

24/05/1997-23/11/1998

20

25

53

57

5900

4 yıl – 5 yıl

24/05/1997-23/05/1998

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay

24/11/1998-08/09/1999

20

25

54

58

5975

3 yıl – 4 yıl

24/05/1998-23/05/1999

 

20

 

55

 

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

24/05/1999-08/09/1999

 

20

 

56

 

5975

– 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

–  23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

– 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları,

– 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.


>   8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak

şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre;

-2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,

-2036 yılından sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 

yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 – 31.12.2035

58

60

7200

01.01.2036 – 31.12.2037

59

61

7200

01.01.2038 – 31.12.2039

60

62

7200

01.01.2040 – 31.12.2041

61

63

7200

01.01.2042 – 31.12.2043

62

64

7200

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

01.01.2048

65

65

7200

 

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.

Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.

Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.

Şöyle ki;
Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 – 31.12.2035

61

63

5400

01.01.2036 – 31.12.2037

62

64

5400

01.01.2038 – 31.12.2039

63

65

5400

01.01.2040 – 31.12.2041

64

65

5400

01.01.2042 – 31.12.2043

65

65

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

65

65

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

65

65

5400

01.01.2048

65

65

5400

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

İlgili Kanun

 

Sigortalılık Süresinin
 Başlangıcı

 

Tahsis Talep Tarihindeki
En Az

Yaş

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

 

01.05.2008 – 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 – 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 – 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 – 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 – 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 – 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 – 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 – 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 –

61

63

5400

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

 

Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

 


http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

 

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.

 


https://www.turkiye.gov.tr/

Kimler Başvurabilir?


Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

– Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
– 1 adet fotoğraf
– Gelir vergisinden muafiyet belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için)
– Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

 

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

 

 

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir. 

https://www.turkiye.gov.tr/

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

 


İlk aylık kişinin ikamet adresine en yakın PTT şubesine gönderilmektedir.

Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

 

 

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.

 

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar

 


1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3- Anadolubank A.Ş.
4- Asya Katılım Bankası A.Ş.
5- Denizbank A.Ş.
6- Burgan Bank A.Ş.
7- Finansbank A.Ş.
8- HSBC Bank A.Ş.
9- ING Bank A.Ş.
10- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
11- Şekerbank T.A.Ş.
12- Tekstil Bankası A.Ş.
13- Turkısh Bank A.Ş.
14- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
15- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
16- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
17- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
18- Türkiye İş Bankası A.Ş.
19- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
20- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
21- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
22- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Makale Okunma Sayısı: 8676

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!