KISA SÜRELİ KONUT KİRA ÖDEMELERİ (GÜNLÜK,HAFTALIK VB.) İÇİN TEVSİK ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

Anasayfa > Kısa Süreli konut kira ödemeleri (Günlük,haftalık vb.) için tevsik zorunluluğu getirildi.

Kısa Süreli konut kira ödemeleri (Günlük,haftalık vb.) için tevsik zorunluluğu getirildi.

27.06.2018

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 298)

 

(09 Haziran 2017 Tarihli ve 30091 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Makale Okunma Sayısı: 774

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!