Defter Tutma Hadleri (2019)
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(V.U.K. MADDE:177)
BENDİ 2015 2016 2017 2018
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 160.000.- TL 168.000.- TL 170.000.- TL 230.000.- TL
YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI 220.000.- TL 230.000.- TL 230.000.- TL 320.000.- TL
HİZMET G. SAFİ HASILAT 88.000.- TL 90.000.- TL 90.000.- TL 120.000.- TL
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE 160.000.- TL 168.000.- TL 170.000.- TL 230.000.- TL
NOT: TABLODA BELİRTİLEN RAKAMLARIN ALTINDA KALANLAR İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAR. İSTEYEN MÜKELLEFLER BU MİKTARLARA BAĞLI KALMAKSIZIN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTABİLİRLER. YILLIK HASILATLARI %20 ‘NİN ALTINDA AZALIŞ GÖSTEREN VEYA ARKA ARKAYA ÜÇ YIL %20’E KADAR AZALIŞ GÖSTERENLER İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTARLAR.