MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Bağ-Kur borcu olanlar taksitlendirme yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

19 Ağustos 2019

BORÇLU 4/b’Lİ (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARA SAĞLIK YARDIMI MÜJDESİ

   

I- GİRİŞ

 

Sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki vatandaş için hiç şüphesiz en büyük güvence sağlık hizmetleridir. Bütün sigortalılar %2 0 uzun vadeli ve % 12 kısa vade sigorta kollarına prim ödemektedir. Bu sayede de sosyal güvenlik sisteminin kendilerine sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Hal böyle iken uygulamada 4-a ve 4-b’li çalışanlara yönelik farklı durumlar söz konusudur. Bu makalede son düzenleme ile bir nebze giderilen adaletsiz uygulama ele alınacaktır.

 

II- HAKKIN TESLİMİ

 

5510 sayılı Kanun’un ‘Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları’ başlıklı 67. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ’60. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prime ilişkin borcunun bulunmaması şarttır’ hükmü yer almakta idi. Bu maddeye göre; 4/b sigortalıları (Bağ-Kurlular) ve başka ülkeden sağlık yardımı almayan ve ülkemizde de sigortalı olmayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, 60 günden fazla prim borcu bulunması durumunda sağlık hizmetinden yararlanamamakta idi.

 

4-a sigortalıları (SSK’lılar) için ise 30 gün sigortalı olmak yetmekte. Ancak birçok firma sigorta borçlarını ödememesine rağmen sağlık hakkından yararlanmasında bir kısıtlama yoktur. Oysaki Bağ-Kur ve GSS sigortalıları için ise borçlarına istinaden bu hizmetten faydalanmaları engellenmekte idi. Burada bir çifte standart söz konusu. Sonuçta faydalandırılmayan kısa vade sigorta primi olan % 12 faizi ile ilerde tahsil edilebilmektedir. Borcu olan birçok Bağ-Kurlu ise farklı yollardan sağlık hizmetlerinden faydalanma yoluna tevessül etmektedir.

 

Hal böyle iken yürürlüğe giren 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla(1) söz konusu hüküm, ’60. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.’ olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle borcu olan sigortalılar borçlarını taksitlendirerek sağlık yardımından yararlanabileceklerdir. Bu düzenleme ile bir nebze de olsa herhangi sebeplerle borcunu ödeyemeyen sigortalılar için sosyal politika gereği olan sağlık yardımı sağlanacaktır.

 

III- BAĞ-KUR ÇALIŞANININ BAŞVURU ŞEKLİ VE UYGULAMA

 

60 günden fazla prim borcu olan sigortalılar, Bağ-Kur işlemleri yapan sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak mevcut borçlarını taksitlendirerek ilk taksitlerini peşin ödeyeceklerdir. Bunu takiben kurum sağlık aktivasyon servisince temin edecekleri yapılandırmadan faydalanarak ilk taksit ödemesini yapan 4-b sigortalılarına ait Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu‘nu imzalayarak edinecekleri müstahaklık belgesi ile anlaşmalı tüm sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alacaktır. Şu an uygulama yeni olduğu için mevcut programlar yapılana kadar bu belge sağlık kurumlarına ibraz edilmek zorundadır. Bu belgenin geçerlilik süresi iki aydır. Sağlık kuruluşları da verdiği hizmetin karşılığını bu belgenin tasdikli sureti ile manuel olarak kuruma fatura edecektir. Söz konusu uygulama taksitlendirme bozulmadığı sürece devam edecektir. Taksitlendirme bozulduğu taktirde, bu haktan faydalanma sona erecek yeniden taksitlendirme yapılması gerekecektir.

 

IV- SONUÇ

 

5510 sayılı Kanunla bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu süreçte kurum eksik gördüğü yanlış uygulamaları düzeltmeye devam etmektedir. Vatandaşı sosyal güvenlik hakkından mahrum etmek yerine, sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak için çalışmaktadır. Bu uygulama ile de geçmişten beri Bağ-Kur sigortalısının sorunu olan borcu yüzünden sağlık hizmetinden yararlanamama durumu kısmen de olsa çözülmüştür.

 

 

 

Yazar:Hüseyin YILMAZ*

 

Yaklaşım / Ağustos 2010 / Sayı: 212

 

 

*          İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Silivri Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

 

(1)         19.06.2010 tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Makale Okunma Sayısı: 704

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!