MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Damga Vergisi Beyannamesinin her ay verilme zorunluluğu yoktur.

19 Ağustos 2019

46 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 26206
Resmi Gazete Tarihi 22/06/2006
Kapsam
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) 5281 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinde; ‘Damga vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir. Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.’ hükmü ile, 18 inci maddesinde de ‘Bu Kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi makbuz karşılığında ödenir. Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.’ hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı ancak keyfiyetin bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiğine ilişkin 12(2), 32(3) ve 43(4) seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu bildirim yükümlülüğü ile, damga vergisine tabi bir kağıdın düzenlenmemesi sebebiyle ödenecek damga vergisinin bulunmadığı aylarda, mükelleflerin vergi daireleri tarafından yakından izlenebilmesi amaçlanmıştır.

Ancak, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin vermek zorunda olduğu söz konusu bildirim uygulamasının; gerek vergi dairelerinin gerekse mükelleflerin iş yükünü arttırdığı ve çeşitli ihtilaflara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede bundan böyle, sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır.

Önceki Tebliğlerin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

1 )11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 ) 22/6/1977 tarihli ve 15982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 )30/4/1998 tarihli ve 23328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4)4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Makale Okunma Sayısı: 602

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!