MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Emekli Sandığında Engellilerin Emekliliği.

19 Ağustos 2019

Engellilerin Emekli Sandığı’ndan emeklilik şartları

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu’nun 39. maddesine 13.11.1981 tarihinde eklenen (j) bendi gereğince, ‘Sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl fiili hizmeti bulunanlar, istekleri üzerine emekli olabilirler.

 


Yani, yasal tabiriyle ‘sakat kadrosu’nda çalışan memurlar 15 tam yılı doldurdukları takdirde, başkaca bir şarta gerek olmadan TC Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirler.

Ayrıca, yine 5434 Sayılı Kanun’un ek geçici 22. maddesine göre de, ‘Sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesine göre tescili yapılmaksızın TC Emekli Sandığı’na tabi görevlere giren ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az % 40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporuyla belgelenen ve 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olanlar da 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesine, 13.11.1981 tarih ve 2559 sayılı kanunla eklenen (j) fıkrası hükmünden yararlanırlar’ hükmü olmasına karşın, TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü her 2 maddeyi çok dar yorumlamaktadır.

 

TC Emekli Sandığı, sadece kamuya sakat kadrosu ile memur olanları 15 yıl ile emekli etmekte, ama Ek Geçici 22. maddeyi daha da dar yorumlayarak hiç kimseyi emekliliğe sevk etmemektedir.

Bu nedenle sadece sakat kadrosunda çalışanlar 15 yıllarını tamamlayınca TC Emekli Sandığı’nca emekli edilmektedirler.

 

Sakat kadrosuna da % 40 ve daha yüksek oranda rapora sahip olanlar alınmaktadır.

Makale Okunma Sayısı: 487

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!