MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Hem SSK’ ya Hem de Bağ-Kur’ a SGDP Ödenir mi?

19 Ağustos 2019

Hem SSKya, hem de Bağ-Kura destek primi ödenir mi?

Okurumuz Ahmet Alsan diyor ki, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerini verdiğimiz bir mükellefimiz emekli olduktan sonra muayenehanesinde faaliyetine devam etti ve bu dönemde kendisi için 29.08.2007 tarihine kadar Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek primi ödedik. Aynı dönemde şirket ortaklığı da devam etmekteydi.

 

Ancak, 29.08.2007 tarihinden itibaren (şirket ortaklığı devam ederken) vergi mükellefiyetini kapatmamızdan dolayı, kendisinin ortak olduğu şirkette ücretli çalışmasından dolayı SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödedik. Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi dosyasını kapatmak için 9 ay uğraşmamıza rağmen kapatamadık ve sağlıklı bir cevap da alamadık. Son kez 31.05.2008 tarihinde gittiğimde sözlü olarak verilen cevapta, vergi mükellefiyeti kapanmasına rağmen limited şirket ortaklığının devam etmesinden dolayı Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerektiği, ücretli çalışsa dahi SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödenmeyeceği belirtildi.

 

Daha sonra SSK İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak yaptığım başvuru neticesinde tarafımıza 3.6.2008/078417 sayılı yazıyla verilen cevapta ücret mukabili çalışan kişinin SSK’ya sosyal güvenlik destek primine tabi bildirimlerinin devam edeceği belirtildi. Biz şirket olarak Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi dosyasını kapattıramıyoruz, SSK da kendisine sosyal güvenlik destek primi bildirimlerinin devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Hem Bağ-Kur’a ve hem de SSK’ya aynı kişi için iki kez sosyal güvenlik destek primi mi ödememiz gerekiyor?

 

Mevzuatımızda, ‘sosyal güvenliğin tekliği’ ilkesi geçerli olup, bir kişi aynı anda iki farklı statüden dolayı sigortalı olamaz. Dolayısıyla, sadece bir statü için sosyal güvenlik destek primi ödenmelidir. Aynı dönem için hem SSK’ya ve hem de Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek primi ödenmesi mümkün değildir. Vergi mükellefiyeti kapandıktan sonra, devam eden şirket ortaklığı söz konusu olduğundan dolayı Bağ-Kur kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekirdi.

 

Diğer bir deyişle okurumuzun mükellefinin 29.08.2007 tarihinden sonra da Bağ-Kur kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödemesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle ücretli çalışsa dahi SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödenemez. Sehven SSK’ya ödenen sosyal güvenlik destek priminin Bağ-Kur’a aktarılması mümkündür.

 

5458 sayılı ‘Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 16. maddesi ile; ‘MADDE 16-8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumuna, adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz tahsil edilen prim asılları, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi, TC Emekli Sandığı bakımından ayrıca kurumların da talebi halinde işsizlik sigortası primi hariç olmak üzere hizmetlerin çakıştığı sürede prim borcu aslına mahsup edilmek üzere en geç 6 ay içinde tabi olması gereken sosyal güvenlik kurumuna devredilir.

 

Çakışan hizmet süresine ilişkin devredilen miktarın prim borcu aslını karşılamaması halinde, bakiye prim borcu ilgili kanun hükümlerine göre sigortalıdan veya 5434 sayılı kanuna t‰bi kurumdan tahsil edilir. Sosyal sigorta kanunlarındaki sigortalılığın tespiti ile hizmetlerin birleştirilmesine ait hükümler saklıdır’ hükmü getirilmiştir. Bu yönde bir dilekçe ile başvurulmak suretiyle 29.08.2007 tarihinden sonra sehven SSK’ya ödenen sosyal güvenlik destek priminin Bağ-Kur’a aktarılmalıdır.

RESUL KURT

Makale Okunma Sayısı: 644

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!