MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

İhbar süresi içerisinde kullanılacak iş arama izni nasıl kullandırılır?

19 Ağustos 2019

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereğince, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun yazılı olarak diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan işveren veya işçi, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşten ayrılmak isteyen işçi, aynı kanunun 24. maddesinde sayılan sağlık nedenleri, ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan haller veya işyerinde işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler dışında işten ayrılmak istediğinde işverene bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Aynı kanunun, yeni iş arama izni başlıklı 27. maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesini ihbar önellerine uyarak fesheden işveren, işçiye bildirim öneli içinde yeni iş araması için izin vermek zorunda olduğu gibi, iş sözleşmesinin bildirim önellerine uyularak işçi tarafından feshedilmesinde de işçiye işverence yeni iş arama izninin verilmesi gerekir.

İş arama izninin verilmesinde sözleşmeyi hangi tarafın feshettiğinin önemi yoktur. Sözü edilen maddede de ifade edildiği gibi, iş arama izninin iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan verilmesi gerekir. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren iş arama iznini kullandırmaz veya eksik kullandırırsa bu süreye ilişkin ücreti işçiye ödeyecektir. İşveren iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise, işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödeyecektir.

İşçinin başka bir iş bulması halinde iş arama izni de ortadan kalkacak, işçi ihbar öneli sonunda işyerinden ayrılacaktır. İşveren işçisine iş arama iznini kullandırmak zorunda olduğu gibi, işçi de iş arama iznini belirlenen saatlerde ve işverenden izin alarak kullanmak zorundadır. Aksi halde işveren tarafından iş sözleşmesi derhal feshedilebilir.

kaynak: lebib yalkın

Makale Okunma Sayısı: 851

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!