MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

İmzalı Ücret Bordrosunun Bağlayıcılığı Hakkında bir Yargıtay Kararı.

19 Ağustos 2019

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

 

Tarih         : 26.02.2008

 

Esas No   : 2007/11991

 

Karar No  :2008/2566

 

4857 s. İş K. Md. 32

 
İMZALI ÜCRET BORDROSUNUN BAĞLAYICILIĞI, UZUN SÜRE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TEK DÜZE ÜCRETLE DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

 

İmzalı ücret bordroları bağlayıcı olup, bunun istisnası eşdeğerde yazılı belge ya da işçinin çok uzun süreli çalışan işçilerin tek düze ücrete değerlendirilmesidir.

 

İstemin Özeti: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, ilave tediye, ikramiye alacağı, ücret, fazla mesai, resmi tatil, yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiş, yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tararından temyiz edilmiştir.

 

Karar: Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

 

Uyuşmazlık, davacı işçinin aldığı ücret noktasında toplanmaktadır. Davacı işçinin imzalı ücret bordroları bulunmaktadır. Mahkemece tanık beyanlarına itibar edilerek ücret belirlenmiştir. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre imzalı ücret bordroları bağlayıcıdır. Bunun istisnası eşdeğerde yazılı belge ya da işçinin çok uzun süreli çalışan işçilerin tek düze ücretle değerlendirilmesidir. Yukarıdaki gerekçe ile mahkemece ücret bordroları dikkate alınarak hüküm kurulması gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

 

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Makale Okunma Sayısı: 1023

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!