MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

İşletmenize ait MERSİS Numarasına nasıl ulaşabilirsiniz?

19 Ağustos 2019

Sistem veri tabanına kaydedilen tüm işletmelere 16 basamaklı bir numaralama sistemi ile numara üretmektedir. Numaralandırma sistemi şirketlerde vergi kimlik no, gerçek kişi işletmelerde ise TC Kimlik No esaslı olarak oluşturulmaktadır. 

Bu kapsamda,  MERSİS veri tabanında yer alan ticari işletmelerden, vergi kimlik no’su bulunan ticaret şirketler ile sahiplerinin TC Kimlik No’ları bulunan Gerçek Kişi İşletmelere 16 haneli MERSİS NUMARASI üretimi gerçekleştirilmiştir.

İşletmeniz için yukarıda belirtilen esaslar dahilinde MERSİS NO üretilip üretilmediğinin kontrol edilmesi ile firmanız için oluşturulan MERSİS NO’da herhangi bir tereddüt yaşanması halinde, bağlı bulunan sicil müdürlüğüne veya 
[email protected] e-posta adresine firmanızın unvan, sicil no, vergi no, Gerçek kişi işletmelerde ise TC Kimlik No ve kayıtlı olunan ticaret sicili müdürlüğü bilgileriyle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.  

İşletmelerinize ait MERSİS Numaralarını öğrenmek üzere öncelikle siteye kullanıcı kaydının yapılması, sitede“Mersis” Başlığı altında yer alan yer alan “Şirket Sorgulama” ekranından  “Ticaret sicil No” ve “Bağlı Bulunduğu Sicil Müdürlüğü” seçilerek yapılan sorgulama sonunda ekrana gelen bilgilerden MERSİS No kolonu altında yer alan:

 Örnek : (0123-4567-8900-0013) şeklindeki numara işletmenize ait MERSİS NO’dur.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü web sayfası açıldı.

  Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.
Sayfada Genel Müdürlüğümüz Hizmeleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS”, 19.04.2010 tarihi itibariyle Mersin TSM’da hizmete alınmıştır. 

Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Türkiye’de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu ‘Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS)’, adres bilgilerinin tutulduğu  ‘Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)’, Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu ‘Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)’ ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu ‘Merkezi Sicil Kayıt  Sistemi (MERSİS)’.

 

Sistemde öncelikle; ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri,  kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıf işletmeleri kayıtları elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulmaktadır.

 

Projede 238 Ticaret Sicil Müdürlüğünde; ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri ve kooperatiflere ait; şirketin adresi, iletişim bilgileri, şirket ortakları, şubeler, şirketin sermayesi, ortakların sermaye bilgileri, temsil ve ilzama yetkililer (müdür, yönetim kurulu, vs.) ile denetçiler, firma kısıtlama bilgileri, ilgili firmanın aldığı acentelikler, ticari işletme rehni bilgileri mevcutsa veri tabanına aktarılmaktadır.
Proje planı dahilinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar 81’si il merkezi, 157’ü ilçe merkezi olmak üzere toplam 238 adet ticaret sicili müdürlüğünde veri aktarım ve yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmış, verisi aktarılan 235 adet ticaret sicili müdürlüğünde MERSİS üzerinden hizmet verilmeye başlanılmıştır.  

MERSİS ÜZERİNDEKİ İŞ AKIŞI:

MERSİS üzerinde mevcut işlem süreçlerini tamamlayarak (kurucuların kimlik bilgileri, adres bilgileri elektronik ortamda ilgili veri tabanlarından alınmaktadır.) anasözleşmeyi veya tadil metnini oluşturduktan sonra, anasözleşme veya tadil metni elektronik ortamda onaylanmak üzere notere ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmektedir.Noterin anasözleşme veya tadil onayı online olarak Ticaret Sicil Müdürlüğüne iletilmektedir.Ticaret Sicil Müdürlüğünün incelemesi sonrası onay ile birlikte tescil ve ilan işlemi yapılmaktadır.

İstek ve önerilerileriniz için : 
[email protected]

Makale Okunma Sayısı: 770

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!