MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kdv Oranlarının Tespitine İlişkin Karar.

19 Ağustos 2019

 

BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR (BKK 2009/14881)    

 

  

14 Nisan 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27200

 

Karar Sayısı : 2009/14881

            

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/4/2009 tarihli ve 281 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

6/4/2009 TARİHLİ VE 2009/14881 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan mallar, 25/3/2009 tarihli ve 2009/14812 sayılı Kararnamenin eki Karar ekinde yer alan (1) sayılı cetvele eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/3/2009

27184

 

 

(1) SAYILI CETVEL

G.T.İ.P No

EŞYANIN TANIMI

8426.91

Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar

84.27

Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları

8430.69.00.00.00

Diğerleri (Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar)

8504.40.30.10.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.30.10.12

Stabilize güç kaynakları

8504.40.30.90.00

Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve

 

bunların birimleri için kullanılan türden olanlar)

8515.21.00.00.00

Tamamen   veya   kısmen   otomatik   olanlar   (Metallere   rezistans  kaynağı

 

yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.29

Diğerleri (Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.31.00.00.00

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere ark kaynağı (plazma arkı

 

dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.39

Diğerleri (Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina

 

ve cihazlar)

8517.18.00.00.19

Diğerleri (Telefon cihazları)

8517.62.00.90.00

Diğerleri (Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye

 

veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar)

8517.70.90.00.29

Diğerleri

8523.40.25.00.00

Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar

 

(Lazer okuma sistemleri için diskler)

8523.40.45.00.19

Diğerleri (Otomatik bilgi   işlem   makinası   vasıtasıyla   işlenebilen  ya da

 

kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda

 

kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus

 

olanlar)

8542.31.90.00.00

Diğerleri  (İşlemciler  ve   kontrolörler  (bellekler,  dönüştürücüler,  mantık

 

devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile

 

mücehhez olsun olmasın)

8544.42.90.00.00

Diğerleri (Bağlantı parçalan takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen

 

diğer elektrik iletkenleri)

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.81.00.00.00

Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar)

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

 

 

Makale Okunma Sayısı: 837

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!