MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerle İlgili bir Özelge.

19 Ağustos 2019

Tarih  : 06.06.2007

Sayı    : B.07.1.GİB.0.40/4006-51525

GVK Md. 121

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER SSK PRİM BORCUNA MAHSUP EDİLEMEZ

 

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının yalnızca diğer vergi borçlarına mahsubuna imkan tanınmış olup, GVK’nın 42. maddesi kapsamındaki yıllara sari inşaat faaliyeti sebebiyle tevkif yoluyla kesilen vergiden doğan iade alacağının SSK’ya olan prim borçlarına mahsubunun mümkün olmadığı.

 

193 sayılı GVK’nın ‘Vergi Tevkifatının Mahsubu’ başlıklı 121. maddesinde, yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu Kanun’a göre kesilmiş bulunan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olduğu taktirde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve iade olunacağı belirtilmiştir.

 

Ayrıca, anılan maddede Maliye Bakanlığı’nın iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar 252 Seri No.lu GV Genel Tebliği’nde yapılmış olup, anılan Tebliğ’de tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının yalnızca diğer vergi borçlarına mahsubuna imkan tanınmış, söz konusu kısmın SSK’ya olan sigorta prim borçlarına mahsup edilebileceğine dair herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

 

Dolayısıyla, mevcut vergi mevzuatımız gereği GVK’nın 42. maddesi kapsamındaki yıllara sari inşaat faaliyetiniz sebebiyle tevkif yoluyla kesilen vergiden doğan iade alacağınızın, Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan prim borçlarınıza mahsubuna imkan bulunmamaktadır.

Makale Okunma Sayısı: 374

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!