MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresi uzatıldı.

19 Ağustos 2019

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(01 Aralık 2020 Tarihli ve 31321 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 3238

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. ve geçici 23. maddeleri gereğince karar verilmiştir,

30 Kasım 2020

 

30.11.2020 TARİHLİ VE 3238 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi

MADDE 1- (1) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30.6.2020 tarihi 31.12.2020 olarak uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

(3) Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.6.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Makale Okunma Sayısı: 125

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!