MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Konutta Kdv Otomotivde ÖTV İndirimi..

19 Ağustos 2019

BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (BKK 2009/14802)

16 Mart 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27171

 

Karar Sayısı : 2009/14802

 

Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/3/2009 tarihli ve 236 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

             (2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri konutlar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

 

             MADDE 2 – (1) 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;

             a)  (II) sayılı Listede yer alan mallardan bazılarının vergi oranları ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde belirlenmiştir,

             b) (IV) sayılı Listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların vergi oranları % 0 (yüzde sıfır) olarak belirlenmiştir.

 

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

 

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(1) SAYILI CETVEL

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

1

 

 

 

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

 

 

Otobüs

0

 

Midibüs

1

 

Minibüs

2

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

 

 

 

 

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları  vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] 

 

 

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar

1

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

1

 

-Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar

1

 

 

-Diğerleri

 

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler

18

 

Motor silindir hacmi 1600cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler 

54

 

Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler 

80

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

 

 

– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);

 

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler

1

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçip 4000 cm³’ü geçmeyenler

47

 

Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler

71

 

– Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

1

 

– Diğerleri

 1

 

 

 

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)

1

 

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

 

 

 

 

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

1

 

 

 

87.11

Motosikletler (mopedlerdahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler(sepetler hariç)

 

 

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

11

 

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler

32

 

Makale Okunma Sayısı: 712

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!