MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kredi Kartıyla yapılan tahsilatların beyanı.

19 Ağustos 2019

   

 

 

 

 

Tarih

 

Kredi kartıyla yapılan satışlarla ilgili olarak doğan tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı sirkülerin ilgili kısmı aşağıda bilginize sunulmuştur.

     

08/08/2011

Sayı KDVK-60/2011-1
Kapsam
  

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

   

 

                         
Konusu :
Tarihi : 8/8/2011
Sayısı : KDVK-60/2011-1

 

………..

 

7.2. Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilatların Beyanı  

 

Kredi kartı, satışa konu mal veya hizmetin bedelinin tahsilinde kullanılmakta olup, kredi kartıyla yapılan tahsilatın, işletme tarafından yapılan bir mal satışı veya sunulan hizmete ilişkin olduğu kabul edilir. Buna göre fatura, mükellefler tarafından yapılan tahsilata değil, KDV uygulamasında tahsilatın ait olduğu teslim veya hizmetin Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde belgelendirilmesine yönelik olarak düzenlenmektedir.

 

KDV Kanununun 42 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca şekil ve muhtevası belirlenen 1 No.lu KDV Beyannamesinde,  bir vergilendirme döneminde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmı, beyannamenin (Sonuç Hesapları – Diğer Bilgiler – Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) satırına yazılacaktır.

 

KDV beyannamesinde istenilen bu bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Bu satırda vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın bir vergilendirme döneminde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir.Bu satırda yer alan tutarların Beyannamenin ‘Sonuç Hesapları’ kulakçığındaki ‘Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel’ ile uyum göstermemesi ve bu hususun vergi dairesince mükellefe sorulması durumunda, farklılığın;

 

 Farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlemler,

 

– İlgili firma veya kurumlar adına pos cihazı ile yapılan (elektrik, su, telefon, faturaları vb.) tahsilatlar,

 

– Avans ödemeleri,

 

 Vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerinin kredi kartı yoluyla tahsilatı,

 

– Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen müşterilerle yapılan sözleşmeler kapsamında dağıtımı yapılan ürünlerin satış bedellerinin tahsilatı,  

 

– özel matrah uygulaması kapsamında önceki aşamada vergilendirilen işlemler,

 

– Eczanelerce SGK adına tahsilatı yapılan hasta katılım payları,

 

– Firma adına kayıtlı pos cihazları kullanılarak bayi veya üye işyerlerince yapılan satışlara ait tahsilatların bayi veya üye işyeri alacağına kaydedilmeksizin doğrudan firma hesaplarına aktarılması

 

gibi sebeplerden kaynaklandığının izah gerekçesi olarak gösterilmesi mümkündür.

 

Başka kurum ve firmalar adına tahsilat işlemleri yapmak suretiyle verilen bu tür hizmetler karşılığı alınan komisyon, prim gibi bedeller üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilecektir.

 

Öte yandan, uyumsuzluğun makul sebeplerle izah edilememesi halinde ilgili mükellefler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.

 

…………..

 

…………..

 

Duyurulur.

 

                                                                                               Mehmet Kilci

 

                                                                                              Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Saygılar,

 

Burhan Eray

 

S.M.M.M.

Makale Okunma Sayısı: 1193

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!