MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kuyumculuk Sektöründe B Formlarına dikkat.

19 Ağustos 2019

 KUYUMCULUK SEKTÖRÜ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI HAKKINDA

 

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu 148 ve 149 maddeleri ile Mükerrer 257 maddeleri gereğince vergi mükellefleri 362 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 381 sayılı Vergi usul Kanunu genel tebliği ve 396 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde açıklandığı şekilde her ay belirli tutarı aşan alış ve satış tutarlarını bir beyanname ile maliyeye beyan etmekle yükümlü kılınmışlardır.

 

Beyannamelerde hatalı bilgiler bulunması ve ileri tarihlerde geriye dönük düzeltme verilmesi durumunda Özel Usulsüzlük cezaları kesilmesi söz konusu bulunmaktadır.

 

Kuyumculuk Sektörüne hizmet veren kişiler ilgili mevzuatı yorumlayıp işlem yaparken hatalı bir yorum neticesinde Ba, Bs formlarını genellikle yanlış beyan etmektedirler. İlerleyen günlerde maliye hatalı beyanları farkedip özel usulsüzlük cezası kesmek şartıyla düzeltme beyannameleri istemeye başlayacaktır.

 

Yapılan yanlışlık şudur;

 

Kuyumculuk sektöründe yapılan satışlar ba ve bs bildirimlerinde beyan edilirken kdv dahil tutarları formlara alınmaktadır, bu hatalı uygulama aşağıdaki yorumlardan dolayı yapılmaktadır.

 

 04.02.2010 tarihinde yayınlanan 396 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1.2.2 alt başlığı ikinci paragrafında

 

‘Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.’

 

ifadesi yer almaktadır.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu 17 maddesi 4-g alt bendinde

 

‘g) (5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük 01/08/2004) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve (5766 sayılı Kanunun 12/b inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07/06/2008) atıklarının teslimi, (34) ‘

kdvdenistisnaedilmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu 23 maddesi ( e ) alt bendinde

‘ e) (3099 sayılı Kanunun 2’inci maddesiyle eklenen bent) Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır, ‘

külçe altın işçiliği özel matrah şekline dahil unsurlar arasında sayılmış ve ba, bs  bildirimleri verilirken kdv dahil bedellerin dikkate alınması gerektiğini yorumlayabileceğimiz yanlış sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Kuyumculuk sektöründe kesilen bütün faturalarda külçe altın veya külçe gümüş bedeli ayrı bir satır, işçilik tutarı ayrı bir satır olarak gözükmekte, işçiliğe uygulanan kdv detaylı bir şekilde faturada yer almaktadır.

 

Maliye bakanlığı e-beyanname düzenleme programı içerisinde yer alan yardım menüsü açıldığında 2.12.4.3.5.5.1 bölümü üçüncü satırına bakıldığında kdv beyannameleri verilirken külçe altın ve gümüş işçilik bedellerinin kdv sinin açıkça fatura yer alması nedeniyle özel matrah şekli olarak değil normal satış matrahı olarak yer alması gerektiği anlaşılmaktadır. Özel matrah şekli 91,89,85 ve 81 numaralı Katma Değer Vergisi genel tebliğlerinde yorumlanmasına rağmen külçe altın ve külçe gümüş işçilikleri için herhangi bir ifade yer almamaktadır.

 

Mutabakat için görüşmeler yaptığımız irili ufaklı kuyumcu firmaları ba ve bs bildirimlerini bu yorumdan hareketle kdv dahil bedelleri ile beyan etme konusunda ısrarlı davranmaktadırlar.

Sorunun çözümü için Maliye bakanlığının yeni bir tebliğ yayınlaması zorunlu olarak gözükmektedir, yada firmanızın zor durumda kalmaması için mukteza talebinde bulunmanız yararınıza olacaktır.

 

 

 

 

OGÜN TAŞKIN

S.M.M.M.

Makale Okunma Sayısı: 1147

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!