MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Mahkeme kararına istinaden ödenen tazminatlarda gelir vergisine ilişkin özelge

19 Ağustos 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih: 24.12.2018
Sayı: 50426076-120[25-2017/20-661]-105621

GVK Md. 25, 61, 94

MAHKEME KARARINA İSTİNADEN YAPILAN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE  FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ

Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı ödemesinin gelir vergisinden istisna edilmesi, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinin ise nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı dönemin ücreti olarak değerlendirilmesi ve gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği hk.

Özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; 2008 – 2015 yılları arasında, farklı taşeron firmalara bağlı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik personeli olarak çalıştığınız, çalıştığınız süre boyunca engelliler için uygulanan gelir vergisi indiriminden yararlandığınız ve işten ayrılmış olduğunuz belirtilmiş olup, mahkeme kararına istinaden tarafınıza yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun;

  1. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde; “1475 ve 854 sayılı Kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarlarının (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)”gelir vergisinden müstesna olduğu,
  2. maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Bu Kanun’un uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:

  1. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;

hükümleri yer almaktadır.

Yine aynı Kanun’un 94. maddesinde tevkifat kapsamına giren ödemeler bentler halinde sayılarak (1) numaralı bendinde hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104. maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; mahkeme kararına istinaden tarafınıza yapılan ödemelerden;

– 1475 sayılı Kanun’a göre yapılan kıdem tazminatı ödemesinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi,

– Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi gereğince ücret olarak kabul edilen ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinin ise nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı dönemin ücreti olarak değerlendirilmesi ve bu ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılması,

gerekmektedir.

Makale Okunma Sayısı: 715

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!