MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Pos Fişlerinde hastanın değilde Kredi Kartı sahibinin adının bulunması hakkında bir özelge.

19 Ağustos 2019

 

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih  : 09.01.2009

Sayı   :B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236-237

 

POS FİŞLERİNDE HASTANIN DEĞİL DE KREDİ KARTI SAHİBİNİN ADININ BULUNMASI

Hekimler tarafından verilen hizmet karşılığında kredi kartı ile yapılan ödemelerde POS fişleri üzerinde kart sahibinin adı soyadına ilişkin bilgi görülmekte ise de ödemenin hastanın bizati kendisi tarafından yapılamadığı durumlarda POS fişlerinin üzerine hekim tarafından hastanın adı ve soyadının yazılarak imzalanması ve kaşelenmesi suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilindiği üzere, 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde anılan Tebliğ’de belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucuları (POS) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş ‘serbest meslek makbuzu’ olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

 

Anılan Tebliğ uyarınca hekimler tarafından kredi kartı ile yapılan ödemelerde POS cihazı ile düzenlenecek POS fişleri üzerinde, mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutarı vb bilgiler ile ayrıca kart sahibinin adı soyadına ilişkin bilgiler ve ‘Bu belge VUK uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir.’ ibaresi yer alacak, müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge düzenlenmeyecektir.

 

Ancak, verilen hizmet karşılığında kredi kartı ile yapılan ödemelerde POS fişleri üzerinde kart sahibinin adı soyadına ilişkin bilgi görülmekte ise de ödemenin hastanın bizati kendisi tarafından yapılamadığı durumlarda POS fişlerinin üzerine hekim tarafından hastanın adı ve soyadının yazılarak imzalanması ve kaşelenmesi suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır. 

Makale Okunma Sayısı: 909

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!