MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Sözleşme Damga Vergisinin her yıl ödenmemesine ilişkin Özelgemiz.

19 Ağustos 2019

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı Meslek Mensuplarının müşterileriyle imzalamış olduğu sözleşmelerle ilgili olarak her yıl damga vergisi beyannamesi verilmesini ve süresi içerisinde ödenmesini istemektedir. Konuya ilişkin olarak 11.03.2011 tarihinde İdareden istemiş olduğumuz Özelgede;

 

‘Muhasebe ve Mali Müşavirlik hizmeti verdiğimiz müşterilerimizle imzalamış olduğumuz sözleşmeye  ‘ Bu Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olmak üzere düzenlenmiştir ve karşılıklı feshedilmediği sürece yürürlüktedir. Sözleşme tarihini takip eden her yılın sonundan en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunulmaması halinde sözleşme kendiliğinden bir yıl uzar. Ancak sözleşmede belirtilen ücret her yıl % 10 dan az olmamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan ÜFE/TEFE ortalaması kadar otomatik artırılarak tahsil edilecektir. Ücret değişikliği ile ilgili olarak yeni bir ek sözleşme düzenlenmeden mevcut sözleşme geçerliliğini koruyacaktır.’ Şeklinde madde bulunduğu ve bu maddeye istinaden sözleşmenin kendiliğinden 1 yıl daha uzadığından bahisle yeni bir sözleşme veya sözleşme yerine geçecek bir kağıt düzenlenmeksizin veya mevcut sözleşme üzerine süre uzatımı yönünde bir şerh verilmeksiniz kendiliğinden uzayan söz konusu sözleşmeye ilişkin olarak tekrar damga vergisi ödenip ödenmeyeceği konusunda görüş talep edilmiştir.’

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı da 26.01.2012 tarihli verdiği cevabında;

‘……
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, mali müşavirliğini yaptığınız müşterilerinizle düzenlediğiniz hizmet sözleşmelerinin süresi, içeriği ve geçerlilik şartları gibi hususlar 3568 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olup, bu hususlardan ari olarak Damga Vergisi Kanunu yönünden, söz konusu sözleşmelerin süresinin, bu sözleşmelere şerh konulması veya yeni bir sözleşme veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlenmesi şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kendiliğinden uzaması durumunda, sözleşme süresinin bitimini izleyen yıllar için ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.’

 

 

denilerek her yıl kendiliğinden uzayan sözleşmelere ilişkin Damga Vergisi aranmaması gerektiğini açıkça belirtmiştir.

 

İlgili Özelgenin tamamı için https://www.burhaneray.com/formlar/OZELGE.pdf

 


Faydalı olması dileğiyle,

Burhan ERAY

S.M.M.M.

  

Makale Okunma Sayısı: 329

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!