MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Yeniden işe başlanılması halinde tutulacak defter usulünün tespiti.

19 Ağustos 2019

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 03.03.2015

Sayı : 11395140-105[178-2014/VUK2-7947]-343

VUK Md. 178

YENİDEN İŞE BAŞLANMASI HALİNDE 
TUTULACAK DEFTER USULÜNÜN TESPİTİ

Birinci sınıf tüccar olarak sürdürülen faaliyet terk edilerek, izleyen yılda farklı bir faaliyet konusunda yeniden işe başlanması halinde, yıllık iş hacmi belirleninceye kadar ikinci sınıf tüccar olarak işletme hesabına göre defter tutmanın mümkün olduğu hk.

Özelge talep formunuzda;  karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz ve bilanço esasına göre defter tuttuğunuzdan bahisle, faaliyetinize …/…/2013 tarihinde son verdiğinizi, …/…/2014 tarihinde ise farklı bir faaliyet konusu olan yeni bir işe başladığınızı belirterek tasdik ettirilmesi gereken defter hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176. ve izleyen maddelerinde defter tutma ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve defter tutma bakımından mükellefler birinci ve ikinci sınıf tüccarlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Birinci sınıf tüccarların bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Mezkur Kanunun 178. maddesinde de; ‘Aşağıda yazılı tüccarlar II. sınıfa dahildirler

1. 177. maddede yazılı olanların dışında kalanlar

2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II. sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.‘ hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, birinci sınıf tüccar olarak sürdürdüğünüz faaliyetinizi 2013 takvim yılında terk ederek, 2014 takvim yılında farklı bir faaliyet konusunda yeniden işe başlamanız sebebiyle yıllık iş hacminiz belirleninceye kadar ikinci sınıf tüccar olarak işletme hesabına göre defter tutmanız mümkün bulunmaktadır.

Makale Okunma Sayısı: 900

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!