MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Yıllık İzin İş Günü Olarak Kullandırılır.

19 Ağustos 2019

Okuyucular telefon ve e-mail ile İş   Kanunu’nun, 53.maddesinde yıllık izin sürelerinin düzenlendiğini ancak iş günü   ibaresi yer almadığı için kanunda belirtilen süreler kadar izin   kullandırıldığını belirtmişler ve uygulamaya yönelik çok sayıda soru   yöneltmişlerdir.

 

 

 

İş Kanunu’nun, 53.maddesi -Yıllık Ücretli İzin   Hakkı ve İzin Süreleri- başlığı altında ‘İşyerinde işe başladığı günden   itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan   işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından   vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya   işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri   uygulanmaz.İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir   yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,) Beş yıldan fazla   onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla   olanlara yirmialtı günden az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki   işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin   süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş   sözleşmeleri ile artırılabilir’ şeklinde düzenleme öngörmüştür.

 

 

 

Yasa hükmünde de belirtildiği üzere, işçilere   verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 

 

 

a. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)   olanlara ondört günden,

 

b. Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara   yirmi günden,

 

c. Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara   yirmialtı günden az olamaz.

 

d. Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle   elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi   günden az olamaz.

 

 

 

Okuyucuların sorularında belirttikleri gibi İş   Kanunu’nun, 53.maddesine izinlerin iş günü olarak kullandırılacağına dair bir   hüküm yoktur. Ancak İş Kanunu’nun, 55.maddesi-Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış   Gibi Sayılan Haller-başlığı adı altında düzenlenmiştir. Kanun maddesinin (f)   bendine göre; Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık ücretli   izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacaktır. Diğer bir ifadeyle hafta   tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık izin sürelerine ilave   edilecektir.

   

 

 

Örnek 1-   İstanbul‘da faaliyette bulunan A…tekstil firmasında   çalışan işçi B…30 yaşındadır ve hizmet süresi 4 yıldır. İş Kanunu‘nun,53.maddesi gereği hizmet süresi 5 yılın altında olduğundan   kullanılacak izin süresi 14 gündür. İşçi B…,18.08.2008 tarihinden itibaren 14   gün izin kullanmaya başlamıştır. İznin bitim tarihi 53.maddeye göre   31.08.2008‘dir. Ancak, 55.madde gereği hafta tatili ve   genel tatil günleri yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi   sayılacağından İşçi B…’ye kullandırılan 14 günlük izin süresinde yer alan iki   hafta tatili günü (genelde Pazar günü) ile bir genel tatil günü (30 Ağustos)   izin süresine ilave edilecektir. İşçi 17 gün izin kullanacaktır. İznin bitim   tarihi 03.09.2008 olacak, işçi 04.09.2008 tarihinde işine   başlayacaktır.

 

 

 

Örnek 2-   Ankara‘da faaliyette bulunan A…temizlik firmasında   çalışan işçi B…32 yaşındadır ve hizmet süresi 8 yıldır. İş Kanunu‘nun, 53.maddesi gereği hizmet süresi 5 yıldan fazla olduğundan   kullanılacak izin süresi 20 gündür. İşçi B…,ye 05.05.2008-24.05.2008 tarihleri   arasında 20 gün izin kullandırılmıştır. İznin bitim tarihi 53.maddeye göre   25.05.2008‘dir. Ancak, 55.madde gereği hafta tatili ve   genel tatil günleri yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi   sayılacağından İşçi B…’ye kullandırılan 20 günlük izin süresinde yer alan üç   hafta tatili günü (genelde Pazar günü) ile bir genel tatil günü (19 Mayıs) izin   süresine ilave edilecektir. İşçi 24 gün izin kullanacaktır. İznin bitim tarihi   28.05.2008 olacak, işçi 29.05.2008 tarihinde işine başlayacaktır.

 

 

 

Sonuç

 

 

 

Uygulamada gördüğümüz,   okuyucu sorularından da anlaşıldığı üzere işçilere yıllık izinleri eksik   kullandırılmaktadır. Yıllık izinleri kullandırmayan veya eksik kullandıran   işverenlere bu durumdaki her işçi için 179.-YTL idari para cezası   uygulanacaktır.

 

 

 

 

Cumhur Sinan Özdemir

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

İş Müfettişi -Ankara

 

[email protected]

Makale Okunma Sayısı: 482

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!